Reducció del 10% en extraescolars no esportives

La participació dels infants de 3 a 14 anys en activitats extraescolars no esportives, com les de caràcter artístic, ha baixat més d’un 10% de l’any 2011 al 2015. Les dificultats econòmiques de moltes famílies, a causa de la crisi, pot ser un dels factors que expliquen aquest descens en la participació dels infants en el lleure educatiu. Les activitats esportives fora de l’escola, en canvi, s’han mantingut estables. Així ho recull el capítol Indicadors sobre l’èxit educatiu a Catalunya de l’Anuari 2016 de la Fundació Jaume Bofill.