Les 7 característiques de les extraescolars que milloren el rendiment acadèmic

La recerca identifica factors d’èxit de les activitats extraescolars i apunta que les que influeixen en la millora dels resultats acadèmics reuneixen les característiques que resumim, en aquesta infografia. Entre elles, vincular l’activitat al currículum escolar, situar els aprenentatges formals com a objectiu principal, combinar continguts lúdics i formatius i respectar el ritme de l’infant. Hem extret aquestes característiques de la publicació Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves? de Sheila González.