Guany de dos mesos de progrés acadèmic

Participar en determinades activitats extraescolars equival a un guany de dos mesos sobre el progrés acadèmic mitjà de l’alumnat, en un curs escolar. Realitzar activitats fora de l’horari lectiu millora els resultats acadèmics, dota d’una major predisposició a l’aprenentatge i incrementa les expectatives formatives per a l’educació post-obligatòria. Així ho conclou la revisió d’evidències Quin impacte tenen les activitatsextraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves? de la Fundació Jaume Bofill.