ESCOLA A TEMPO INTEIRO. L’EXPERIÈNCIA DE PORTUGAL EN EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET