Escletxa de 6.000 hores d’aprenentatge

És en el temps no lectiu, on es produeixen més desigualtats. Estudis recents apunten que els infants amb menys recursos tenen dificultats per accedir als aprenentatges que es donen més enllà de l’horari lectiu. Activitats com les extraescolars, les del temps de migdia o els casals d’estiu, amb demostrats beneficis competencials, socials i personals, són encara opcions de difícil accés per a moltes famílies. I és aquesta limitació que genera una diferència substancial entre uns infants i altres.

En concret, la iniciativa americana Expanded Schools apunta que un infant de 12 anys amb oportunitats acumula 6.000 hores més d’aprenentatge que un que no en té. En el següent enllaç, hi podeu trobar més detalls.