Els 4 eixos que proposa l’Educació 360

Més i Millors Oportunitats Educatives, Aprenentatge connectat, Equitat i Governança. L’Educació 360 proposa una concepció de l’educació entorn aquests 4 eixos i defensa la necessitat que tots els projectes amb mirada 360 els incorporin. L’objectiu és el de promoure una oferta educativa diversa i de qualitat, que no exclogui ningú i, tot plegat, vinculant el temps lectiu i no lectiu, desenvolupant la lògica col·laborativa i comunitària.