Característiques d’un Centre Educatiu 360

Una escola o institut 360 és el que treballa en xarxa amb d’altres agents, temps i espais educatius per millorar les condicions d’igualtat educativa de l’alumnat. Descrivim 13 característiques que els defineixen. No cal acomplir-les totes, això sí, els centres educatius 360 han de dur a terme accions que els connectin amb l’entorn, que connectin els temps i espais lectius i no lectius i que connectin els aprenentatges de dins i fora l’escola, personalitzant-los. Els trets distintius dels Centres Educatius 360 han estat extrets del document Què és un centre educatiu amb mirada 360? de Mireia Mas.