Competències per a la vida en el lleure educatiu

Aprenentatge al llarg de la vida, autogestió, ús interactiu d’eines i recursos diversos, interacció amb els altres, interacció amb el món, trans-disciplinarietat i multi-alfabetització. Aquestes 7 macro competències, que defineix la UNESCO com a base per als currículums de l’educació del segle XXI, estan molt presents en el lleure educatiu. Així ho recull la nova publicació Competències per a la vida en el lleure educatiu, elaborada per l’Aliança.