#RavalEstiuEducatiu: el treball comunitari per l’equitat educativa, també a l’estiu

16 Setembre 2021

“Des del #RavalEstiuEducatiu s’ha impulsat, per segon any consecutiu, una resposta per nodrir de continguts de qualitat i proximitat els aprenentatges d’estiu del Raval”

Anna Mateo, Gemma Ferreón i Mercè Garet, Fundació Tot Raval.

El barri del Raval de Barcelona és conegut per tots els reptes que planteja: econòmics, socials, educatius i de salut, i que a més s’han vist agreujats per l’actual crisi sanitària.

Té una densitat de població de gairebé 44 mil persones per km2, una renda per càpita trenta punts per sota de la mitjana de la ciutat de Barcelona i un atur que el 2020 va augmentar un 50% a conseqüència de la pandèmia global (molt per damunt del que ho va fer a la resta de Catalunya).

El Raval, però, és molt més que això. És un territori d’arribada i d’arrelament de persones d’orígens molt diversos, amb una població d’infants i joves per sota de la mitjana de la ciutat, i un veïnat que al llarg dels anys ha destacat per la seva resiliència a les dificultats i la seva capacitat de trobar respostes creatives a reptes nous.

Amb una gran riquesa cultural, associativa i educativa, compta amb un nombre importantíssim de museus, associacions culturals i veïnals, entitats socioeducatives, etc. que juntament amb moltes d’altres organitzacions (comercials, de salut…) des de fa anys cooperen per fer del barri un Territori Socialment Responsable, amb la coordinació de la Fundació Tot Raval.

Conscients que en els mesos d’estiu les diferències educatives s’eixamplen i que els infants i joves de famílies amb ingressos baixos no poden accedir de la mateixa manera als recursos, oportunitats i activitats educatives que els infants i joves de les famílies amb ingressos més alts, des del #RavalEstiuEducatiu, grup de treball comunitari compost per entitats socials, equipaments i associacions culturals i serveis municipals, s’ha impulsat, per segon any consecutiu, una resposta per nodrir de continguts de qualitat i proximitat els aprenentatges d’estiu del barri del Raval.

L’any passat el projecte va servir per acompanyar a les organitzacions que programen els casals i les activitats d’estiu a superar unes dificultats que feien molt incerta la seva programació, trobant una comunitat que els donava suport i els oferia de manera gratuïta activitats culturals i educatives de Km0, espais i refugis climàtics.

A més, amb aquestes activitats es va poder reprendre el treball per competències de l’alumnat que havia quedat estroncat pel tancament de les escoles i dels espais d’acció educativa i de lleure educatiu del barri tres mesos abans. Gairebé 600 infants i joves hi varen participar i varen poder seguir gaudint i aprenent durant els mesos d’estiu.

Després de l’èxit de la primera edició es va decidir repetir l’experiència afegint un nou element: la reapropiació de l’espai públic per part dels infants i joves. Amb el lema #Vivimelbarri, el grup de treball comunitari va identificar aquells espais hostils al barri en els que ja s’està intervenint per canviar-ne els usos i es va instar a les organitzacions que participaven en el #RavalEstiuEducatiu a produir activitats que poguessin contribuir a canviar aquests usos.

Així doncs, enguany el nombre i diversitat d’activitats ha estat superior a la de la primera edició (quasi una quarantena d’activitats): tallers d’arts plàstiques, activitats de música, dansa i teatre, visites a equipaments culturals, contacontes, tallers d’animació en stop-motion, jocs d’expressió lingüística, tallers de gènere i cine-fòrums, entre d’altres.

El grup de treball comunitari ha treballat i es proposa seguir treballant en els propers anys per garantir que els infants i joves del barri segueixin gaudint i aprenent durant l’aturada estival (la més llarga d’Europa), quan els hàbits d’aprenentatge, acadèmics i d’estudi canvien, o directament s’aturen.

Els projectes comunitaris són un plat de cocció lenta: la construcció de projectes a moltes mans és molt rica però necessita l’assumpció de consensos, que no són ràpids d’aconseguir. Malgrat tot, l’aposta per l’equitat educativa del grup de treball comunitari és clara i per això s’espera programar molts d’altres Estius Educatius al Raval.