Projecte educatiu municipal de Soses: la connexió de les oportunitats del poble al servei d’infants, joves i grans

14 Gener 2022

“La col·laboració de tots els agents educatius de la comunitat, amb un mateix objectiu i full de ruta, multiplica les oportunitats d’aprenentatge i redueix les desigualtats educatives en el territori. Quan es crea un autèntic ecosistema educatiu, s’amplien els futurs dels infants de la comunitat”

Mercè Roca, Escola Jaume Miret de Soses.

Soses és un poble eminentment agrícola i ramader, i aquesta circumstància ha fet que la població escolar sigui un reflex multicultural de les possibilitats del territori: famílies que són originàries de la zona i famílies vingudes, sobretot del Marroc, per tal de treballar en el sector de la fruita dolça.

L’escola Jaume Miret és l’únic centre escolar del municipi. Som una escola d’una línia que acull tot l’alumnat que ho sol·licita. Un 42’5% de l’alumnat és de procedència estrangera, majoritàriament del Marroc.

Treballem perquè l’escola sigui un context que garanteixi la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, en les programacions curriculars, l’organització i els recursos necessaris per atendre tothom en funció de les seves destreses, capacitats i necessitats.

Un dels objectius del nostre centre és potenciar la participació de tot l’alumnat tant en les activitats acadèmiques i educatives del centre, com en les activitats extraescolars i molt especialment d’aquells infants en risc d’exclusió. El treball en xarxa amb els agents educatius de l’entorn ens permet garantir que els infants puguin tenir les màximes oportunitats en els aprenentatges que s’ofereixen també fora de l’escola.

El treball en xarxa amb els agents educatius de l’entorn ens permet garantir que els infants puguin tenir les màximes oportunitats en els aprenentatges que s’ofereixen també fora de l’escola.

Partim de la idea d’escola com una organització oberta, per això un dels nostres trets d’identitat és obrir el centre a l’entorn i a d’altres institucions amb les quals poder compartir experiències, col·laborar i construir projectes i propostes educatives de forma creativa. Promovem accions per tal que alumnes i famílies participin en la vida escolar, comunitària i cultural del nostre entorn més proper: Projectes d’Aprenentatge i Servei amb l’Escola Bressol, el Casal d’avis, de Sostenibilitat de l’entorn, de Treball del Patrimoni al Jaciment de Gebut…

Aquest mes de juliol de 2021 hem constituït una Comissió Estratègica per tal d’elaborar un Projecte Educatiu Municipal, que té com a principal objectiu «Establir relacions positives i col·laboratives entre els agents educatius de l’entorn, amb l’objectiu de generar oportunitats educatives per als infants i joves del poble». En formem part l’Escola Jaume Miret, l’Ajuntament de Soses, l’AMPA de l’escola i diferents agents educatius que formen part del teixit associatiu del poble.

Una de les primeres necessitats sorgides ha estat la d’elaborar un mapa del teixit associatiu i conèixer totes possibilitats d’educació a temps complet que ofereix el municipi. Per tal de fer-ho possible el dia 7 de novembre es va organitzar «La I Fira d’Entitats de Soses». Una jornada educativa, lúdica, esportiva i de lleure, en què totes les entitats del poble van obrir els seus espais i van organitzar propostes per infants, petits i grans.

Va ser un bon moment per crear vincles de col·laboració entre entitats educadores i fer difusió de les diverses propostes que es fan a Soses per aprendre, créixer i gaudir al llarg de la vida. També vam poder agrair l’esforç de les persones que des de les entitats promouen totes les activitats que fan de Soses un poble actiu i participatiu.

Aquesta Fira ha permès que moltes famílies del poble hagin conegut totes les possibilitats de lleure i educatives que ofereix el municipi, i facilitarà una planificació de les activitats extraescolars de qualitat a nivell municipal per tal d’oferir itineraris d’aprenentatge personalitzats als infants, que contemplin i posin en valor els aprenentatges que es fan tant dins com fora de l’escola.

Després d’aquesta primera acció d’impacte, d’èxit i de connexió, tenim molts reptes per continuar treballant dins el PROJECTE EDUCATIU MUNICIPAL:

  • Esdevenir el “hub” que promogui el treball en xarxa entre entitats i agents educatius de l’entorn, per compartir reptes i recursos que ens permetin ampliar oportunitats educatives per a tots els infants.
  • Proposar els objectius de cada curs, fer-ne el seguiment i coordinar-ne la seva execució.
  • Afavorir la coordinació entre les diferents entitats i agents educatius del municipi i l’entorn, tot vetllant per establir vincles positius i crear un teixit social.
  • Fer difusió de les accions dutes a terme en el marc del PEM.
  • Establir canals de comunicació i participació activa entre els agents educatius per tal de connectar els interessos i motivacions dels infants i joves.
  • Connectar el temps lectiu i el no lectiu, el formal i no formal, impulsant la col·laboració entre els diferents agents educatius, especialment amb els centres educatius del poble: Llar d’Infants El Jardí de la Mainada, Escola Jaume Miret, Institut Seròs.
  • Incrementar l’accés i participació a tots els infants i joves a iniciatives d’alt valor educatiu, garantint la igualtat d’oportunitats.

Sabem que la clau de l’èxit de qualsevol proposta que ens plantegem com a comunitat educativa és el treball en xarxa: conèixer els beneficiaris del nostre projecte, detectar necessitats, compartir i connectar experiències d’aprenentatge, tenir temps per a la reflexió i la discussió pedagògiques amb tots els agents educatius que intervenim, i així poder establir reptes comuns i vèncer els bloquejos que van sorgint en el dia a dia.