Personalitzar l’aprenentatge clau per a incrementar oportunitats educatives

22 Juny 2018

El divendres 15 de juny vam realitzar la darrera sessió de capacitació del 30 projectes finalistes a la crida Comunitats que Eduquen impulsada per la Fundació Bofill amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica. Hem debatut i hem compartit reflexions i pràctiques sobre els temps i espais educatius, la connexió entre els aprenentatges lectius i no lectius, l’equitat educativa, el treball col.laboratiu, el lideratge social i educatiu, la innovació en l’organització del temps educatiu, el potencial educatiu de la comunitat etc.  Ara toca que els impulsors de les 30 iniciatives continuïn refinant les seves propostes  per tal d’enriquir-les i dotar-les d’una perspectiva d’Educació360 .

En la darrera sessió  Moisès Esteban va posar l’accent en la importància de la personalització de l’aprenentatge en la promoció de l’Educació 360.  La recerca, tant nacional com internacional, ens diu que l’aprenentatge profund, més significatiu i persistent en el temps, és aquell que parteix i connecta el contingut/competència amb les necessitats, interessos i passions de l’aprenent. L’aprenent és qui  assumeix el control del procés d’aprenentatge amb les orientacions dels adults. Personalitzar els aprenentatges implica diversificar les oportunitats, experiències i recursos d’aprenentatge en funció de les necessitats i motivacions dels aprenents.

Aquesta  tendència  internacional, es tradueix en experiències com les del Connected learning impulsada per la MacArthur Foundation als Estats Units d’Amèrica. En el nostre context també podem trobar iniciatives  com  les desenvolupades per l’Associació Educativa Integral del Raval o Fundació SER.GI o en diferents Instituts com el SINS Cardener de Sant Joan de VilatorradaCal Gravat de Manresa o l’Institut Quatre Cantons del Poblenou. La mateixa Fundació Bofill en el marc dels programa Educació Demà ha incorporat la personaltizació de l’aprenentatge com a tendència, i com a repte en l’Aliança Educació360.

Per la tarda els equips  van participar en un laboratori de cocreació liderat per l’Oriol Ripoll amb l’objectiu d’activar els aprenentatges de les 4 sessions centrades  en analitzar cada un dels reptes plantejats a la crida. Amb el suport d’un equip de facilitació i mentoria els equips van poder elaborar un prototip orientat a millorar les oportunitats educatives dels infants i joves als que atenen.

A partir del prototips dissenyats els equips reajustaran els seus projectes i introduiran, amb el suport i acompanyament d’un mentor/a, tots aquells coneixements i elements rellevants perquè la iniciativa ofereixi més i millors oportunitats educatives d’acord amb el repte o reptes que cada projecte hagi definit.