Personalització de l’aprenentatge, des d’una visió comunitària

21 Octubre 2018

Personalització_Educació_360
Personalització_Educació_360

La personalització de l’aprenentatge és un pas més enllà de les propostes que hem treballat fins ara, a escala teòrica i pràctica, d’atendre la diversitat i oferir una educació de qualitat que s’ajusta a les característiques dels aprenents. Amb aquestes paraules, va iniciar la seva intervenció César Coll, doctor en Psicologia i catedràtic de Psicologia Evolutiva de la Universitat de Barcelona, a la Jornada de treball sobre personalització educativa des d’una visió comunitària, organitzada per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el passat 20 d’octubre.

Per César Coll, hi ha tres conceptes clau:

 • La personalització és el conjunt d’estratègies que permeten avançar a diferents nivells, des del sistema fins a l’aula per aconseguir que els alumnes donin sentit i valor a allò que aprenen
 • Coneixem les característiques dels processos d’aprenentatge que ens permeten aconseguir que el que s’aprèn tingui un sentit per l’aprenent. Això per si sol, però, no funciona: necessitem temps per reflexionar, per establir objectius, per fer seguiment als alumnes
 • Per treballar en una Educació 360 és necessari conèixer les experiències d’aprenentatges que té l’alumnat fora del centre educatiu, ja que el focus passa de l’aprenentatge escolar a l’educació des d’una visió holística, centrada en l’infant i jove i, per tant, més global

Coll va finalitzar la seva intervenció, llançant la proposta d’elaborar plans educatius, connectant els diferents agents que treballen en l’educació. I, per això, va donar tres elements:

– treball en xarxa
– treball intersectorial, implicant tots els sectors i nivells
– adaptar el projecte al territori i a uns recursos específics

Experiències de la personalització de l’aprenentatge, des de la perspectiva docent

Raül Manzano, mestre, membre de la FMRPC i director de la revista Guix, va exposar la part pràctica de l’aprenentatge personalitzat, a partir d’un projecte que s’ha dut a terme des de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. En aquest treball, es va fer una crida a diferents entitats del territori i se’ls va demanar triar una pràctica que estiguessin realitzant i transformar-la per apropar-se a la personalització de l’aprenentatge.

Per aconseguir-ho, va destacar quatre elements:

 • Gestió d’interessos, necessitats i capacitats de l’alumnat
 • Opcions d’elecció a l’alumnat per incidir més en què i com aprendre
 • Tenir en compte els aspectes que no es donen en l’àmbit escolar
 • L’ús de les activitats quotidianes que fa l’alumnat que tenen un valor d’aprenentatge

La visió comu­ni­tà­ria de la per­so­na­lit­za­ció de l’apre­nen­tatge

Assun Llena, professora del Departament de Teoria i Història de l’Educació a la Universitat de Barcelona, va ressaltar la importància que hauria de tenir la comunitat en els processos d’aprenentatge. En aquesta línia, va afegir que la dimensió comunitària hauria de poder-se treballar com una triple dimensió:

 • Com espai d’oportunitats on es poden oferir espais d’aprenentatge
 • Com espai de construcció individual i col·lectiva
 • Com espai a aprendre i del que es forma part

La doctora en Pedagogia va finalitzar explicant el cas de Dinamarca on existeix una vinculació entre l’escola i els espais comunitaris i, va indicar que és el camí a seguir, generant i dissenyant espais d’accions compartides.

Experiències educatives comunitàries i la seva vinculació amb el temps lectiu

Ricard Vicente, director del Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, va assenyalar la idoneïtat de l’espai del lleure per l’aprenentatge de l’infant i del jove i va destacar la importància de ser transversals i no quedar-se en centrar l’aprenentatge en l’àmbit formal.

Per la seva banda, Xavier Castellano, director Club d’Esplai Bellvitge-Gornal, va explicar quatre experiències que faciliten la personalització de l’aprenentatge, que van des de les aules d’estudi assistit, la vinculació dels joves amb el barri, els curtmetratges i la importància de l’acció comunitària i la responsabilitat social a través d’una campanya de donació de sang.

Espai per a iden­ti­fi­car, co-disse­nyar i gene­rar pro­pos­tes

El bloc de co-creació va permetre als participants, a través de diferents dinàmiques, identificar i reflexionar sobre quin és el rol dels adults en la personalització de l’aprenentatge i quins en són els condicionants. Aquesta part s’aprofundirà pròximament, en els seminaris de co-creació que celebrarà la FMRPC.

 • L’autora d’aquesta informació és Ana Marín de la FMRPC. Podeu llegir la crònica sencera de la jornada al Diari de l’Educació