Passaport Edunauta, una eina contra la inequitat educativa en el fora escola

16 Novembre 2020

"Ara més que mai, les oportunitats educatives fora escola poden marcar la diferència i disminuir la bretxa d’aprenentatge pels infants més vulnerables. I en 14 territoris pioners de Catalunya aquest repte ha estat acceptat a través del Passaport Edunauta"
Mireia Mas
"Ara més que mai, les oportunitats educatives fora escola poden marcar la diferència i disminuir la bretxa d’aprenentatge pels infants més vulnerables. I en 14 territoris pioners de Catalunya aquest repte ha estat acceptat a través del Passaport Edunauta"


Mireia Mas
Cap de projectes de la Fundació Bofill

La realització d’activitats educatives més enllà de l’escola es troba en major perill que mai. Tot i que des de fa anys s’estan impulsant debats i propostes per trencar les bretxes educatives en el fora escola i aconseguir que tots els infants gaudeixin d’activitats extraescolars, oportunitats d’enriquiment cultural o de lleure educatiu en condicions d’equitat, encara queda molt camí per recórrer.

Malauradament, per la situació d’emergència educativa sobrevinguda per la Covid-19 que estem vivint a escala global, aquestes bretxes preexistents s’estan eixamplant encara més i les oportunitats educatives fora escola s’estan veient greument afectades: anul·lació d’extraescolars a diversos centres educatius, tancament de centres cívics, disminució dels serveis educatius de biblioteques, lleure educatiu restringit… quan el que demana aquesta situació d’emergència és més, no menys educació.

Ara, més que mai, les oportunitats educatives fora escola poden marcar la diferència i disminuir la bretxa d’aprenentatge pels infants més vulnerables. I en 14 territoris pioners de Catalunya aquest repte ha estat acceptat a través del Passaport Edunauta

 

Però… què és el Passaport Edunauta?

El Passaport Edunauta és un projecte d’ampliació d’oportunitats educatives i d’acreditació dels aprenentatges fora escola per a infants de 3 a 12 anys, que catalitza i connecta tota la potència educativa d’un territori. És una iniciativa que sorgeix en el marc de l’Educació 360 i que està impulsada per la Cooperativa +Educació i la Fundació Bofill.

És una metodologia innovadora que:

 • reforça l’equitat: posa a l’abast de les famílies amb menys recursos l’accés a activitats educatives fora escola, oferint més i millors oportunitats educatives a tots els infants del territori fomentant la seva participació en aquestes experiències i potenciant activitats més accessibles per a tothom.
 • connecta oportunitats educatives: el passaport és l’eina que enllaça totes les activitats educatives del territori, independentment de l’agent o l’espai educatiu que les impulsa, sota un mateix objectiu educatiu, ampliant-ne l’abast i enfortint la pròpia xarxa educativa
 • involucra a tot el teixit comunitari: els passaports d’aprenentatge són una eina excel·lent perquè els diferents agents d’un mateix entorn comencin a treballar plegats (centres educatius, biblioteques, centres cívics, museus, teatres, entitats…) perquè implica no només compartir propòsit i metodologies, sinó també marcs i llenguatges comuns, estàndards de qualitat, entre altres aspectes clau.
 • contribueix a la personalització dels itineraris educatius: cada cop és més evident la necessitat d’avançar cap a la personalització educativa perquè els infants tinguin més oportunitats per construir un itinerari de vida satisfactori, tant dins com fora escola. Davant la manca d’eines que puguin afavorir aquesta personalització, el passaport d’aprenentatge n’esdevé una tangible, mesurable i senzilla d’implementar: ajuda a l’infant a reflexionar sobre els seus interessos d’aprenentatge, a vincular el que aprèn en el fora escola amb allò que aprèn dins l’aula, contribueix a que els centres educatius tinguin un paper clau com a node dins la xarxa educativa del territori en tant que prescriptors d’activitats en funció de les necessitats del seu alumnat, etc.
 • reconeix els aprenentatges fora escola dels infants: sabem que l’aprenentatge traspassa els murs de les escoles, però no té el reconeixement formal d’un aprenentatge acadèmic. El passaport acredita i reconeix els aprenentatges que els infants fan més enllà de l’escola a través de l’ús d’insígnies educatives vinculades a les competències transversals del sistema educatiu.

Com funciona?

El passaport necessita 5 elements:

 • L’eina “passaport”: un passaport divertit i personalitzat on l’infant pot reflectir tot el que aprèn explorant i gaudint de les activitats educatives que ofereix el seu entorn.
 • La xarxa de destinacions d’aprenentatge: un conjunt d’espais i agents molt diversos que ofereixen activitats d’aprenentatge als infants de la seva comunitat (biblioteques, entitats, escoles, museus, centres cívics, parcs, teatres…). Els infants viatgen per aquesta xarxa, viuen experiències d’aprenentatge vibrants i sumen segells al seu passaport que acrediten allò que han après.
 • Un catàleg d’experiències: que conté tota l’oferta d’activitats d’aprenentatge locals que ofereixen les destinacions i que participen del passaport.
 • Un marc de competències: que fa visibles els aprenentatges dels infants quan participen en les activitats del catàleg, reconeixent els seus aprenentatges al posa’ls-hi nom. Aquest marc, basat en l’evidència, descriu les competències del projecte que ens ajuden a “capturar” aprenentatges invisibles: la creativitat, la resolució de problemes, la curiositat, l’empatia, la comunicació, el treball en equip, l’auto-regulació, la iniciativa i la perseverança, tots aprenentatges que es troben en el substrat de tota activitat educativa. Per a fer-ho, el marc descriu els comportaments observables associats a cada competència, aporta indicadors per a la seva avaluació i va acompanyat d’un kit de recomanacions sobre com introduir l’aprenentatge d’aquestes competències a qualsevol activitat educativa dirigida a infants i joves. En definitiva, ajuda a les entitats a explicitar i visibilitzar quines competències es treballen des dels àmbits d’educació no formal, a compartir uns estàndards de qualitat entre tot els proveïdors d’activitats extraescolars i a connectar les competències d’aprenentatge del fora escola amb les del sistema educatiu.
 • Una aliança amb els centres educatius: agent privilegiat per poder garantir que tot infant en cada territori rep el seu passaport i l’acompanyament i la informació necessària per a beneficiar-se de les oportunitats educatives vinculades al projecte, així com orientació des del marc de l’acció tutorial sobre com connectar els seus interessos i motivacions amb les activitats de l’entorn.

On s’està desenvolupant el Passaport?

S’està preparant el llançament del passaport a 14 territoris de Catalunya:

 • 11 ajuntaments que han situat l’equitat en el fora escola en el cor de la seva acció educativa municipal: Palafrugell, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Granollers, Tàrrega, la Bisbal de l’Empordà, Tarragona, Amposta, Sant Vicenç dels Horts, Esplugues i Vilafranca del Penedès
 • 1 consell comarcal com a principal impulsor de la iniciativa a tots els municipis del seu territori: el Pallars Jussà.
 • 2 districtes de Barcelona que a través de centres educatius i entitats de base comunitària posen en funcionament l’eina als seus barris: Carmel i Font d’en Fargues i Sant Andreu.

El gran gruix de municipis pilot (10) provenen de la crida del Passaport Edunauta que vam llançar a principis d’any, 3 més a través amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estava interessada en realitzar el pilot en tres municipis amb Plans Educatiu d’Entorn 0-20 (Esplugues, Sant Vicenç dels Horts i Tàrrega), i 1 més a través de l’ampliació de la Universitat del Temps Lliure del districte de Sant Andreu de Barcelona que enguany adopta el Passaport Edunauta per a l’alumnat de cicle superior de primària.

Tots territoris valents que estan fent front al context advers en què ens trobem i que estan trobant fórmules imaginatives per no deixar caure l’oferta d’activitats d’enriquiment educatiu per a tots els seus infants, tot i la pandèmia i les restriccions a l’activitat social i a la mobilitat.

Quins resultats esperem?

A la majoria de territoris el seu llançament està previst per novembre i desembre d’enguany en col·laboració amb els centres educatius de cada municipi, que seran els agents que el distribuiran als infants i que presentaran l’eina a l’alumnat en el marc de l’acció tutorial de cada escola. En aquest primer pilot del projecte, el passaport es focalitzarà principalment en l’alumnat de cicle mitjà (3r i 4rt) i cicle superior (5è i 6è).

La previsió en aquest primer llançament és que el Passaport Edunauta:

 • Arribi a més de 7.000 infants edunautes de CM i CS.
 • Es desenvolupi amb la col·laboració de més de 80 escoles.
 • Aglutini més de 90 destinacions d’aprenentatge diverses.
 • Connecti més de 120 activitats diferents.

Vols saber-ne més? Contacta amb nosaltres a hola@passaportedunauta.cat!