OKUPA’T

17 Desembre 2018

Descripció del projecte
El projecte “OKupa’t” neix per sumar esforços en l’orientació dels infants i adolescents, motivant-los a “okupar” el seu temps de forma saludable i a “okupar-se” ells mateixos: a ser
protagonistes de les seves experiències d’aprenentatge.

El projecte es duu a terme a l’escola Cor de Maria-Sabastida, una escola amb infants de 3 a 16 anys, amb un caràcter obert, familiar i amb una metodologia que s’adapta a les necessitats de
l’alumnat. L’escola s’ubica a Vilapicina (Nou Barris, Barcelona) un entorn amb realitats culturals i socioeconòmiques molt diverses i amb moltes desigualtats.
La intenció d’aquest projecte és reduir les situacions negatives de carrer, desmotivacions i altres problemàtiques fruit del desarrelament, la vulnerabilitat social i la complexitat familiar
que porten a molts infants i joves a passar moltes hores sols a casa o al carrer, sense oportunitats per accedir a activitats de lleure saludable.


Descarregar

El repte “Okupa’t”
 Fomentar experiències de lleure saludable unint als alumnes per interessos, connectant l’escola amb les entitats de l’entorn.

Organització del projecte
Les activitats “Okupa’t” s’emmarquen sota dues línies d’acció, per assolir el repte, tenint en compte les necessitats de l’alumnat de l’escola. La primera línia d’acció és l’experimentació, en
la que afavorim tastets d’activitats de lleure dins l’escola, perquè els alumnes puguin descobrir les seves inquietuds. Els tastets són liderats per alumnes protagonistes en la transmissió de
coneixements als seus companys/es i en l’organització i gestió d’aquestes activitats.

La segona línia d’acció és la connexió amb l’entorn, en la que establim ponts amb les entitats del barri que ofereixen activitats de lleure saludable i garanteixen la igualtat d’oportunitats en
l’accés a aquestes. L’objectiu d’aquesta línia d’acció és trencar la barrera que molts cops suposa per als infants i joves no conèixer als educadors de les entitats i haver-s’hi d’apropar
sols per primer cop.

Aquestes dues línies d’acció estructuren el projecte i han permès que, any rere any, s’hagi anat consolidant però, a la vegada hagi pogut ampliar-se i pugui seguir creixent en un futur.
Actualment, després de més de vuit anys d’experiència millorant el projecte “Okupa’t”, el focus d’intervenció és molt més ampli que en la primera edició del projecte, incloent-hi ja a
tots els alumnes de 6è EP fins a 4t d’ESO de l’escola.

Reformulació del projecte
La Crida Educació360 ens ha ajudat a ampliar l’equip motor, essent el projecte inicial una iniciativa liderada des de 2011, per una única persona de l’escola. Si bé és cert que aquesta
persona comptava amb el suport de l’equip d’atenció a la diversitat, el projecte no disposava d’un espai, temps i equip impulsor que el permetés créixer com actualment pot fer, gràcies a
haver estat seleccionat en aquest procés.
El projecte “Okupa’t” s’ha anat consolidant, any rere any, gràcies al fet que els alumnes experimenten els beneficis i ells mateixos són el motor que permet que perduri en el temps,
però la Crida Educació360 ha facilitat que no només els alumnes i els agents externs col·laboradors reconeguin la vàlua del projecte, sinó que una entitat capdavantera en matèria
d’educació com la Fundació Bofill el validi, afavorint-ne el reconeixement intern.

La formació, mentoria amb els experts i conèixer altres projectes ens ha donat aire per iniciar un procés de reflexió profund sobre “l’Okupa’t”, estructurar els sabers adquirits durant tota la
seva trajectòria, valorar-los, reformular-los i rumiar com fer créixer el nostre projecte.

Arribat a aquest punt del procés ens hem proposat fer créixer “l’Okupa’t” en aquests aspectes:
 Sensibilització a tota la comunitat educativa per compartir la mirada 360 dins l’escola.
 Difusió del projecte a totes les entitats del districte per estendre la xarxa educativa
més enllà de l’horari lectiu.
 Establir més aliances dins i fora de l’escola per ampliar el mapeig d’activitats i cursos
implicats en el projecte.
 Valoració, avaluació del procés i reformulacions per a la continuïtat del projecte.

Actualment l’equip impulsor ens sentim amb energia per fer créixer “l’Okupa’t”, gràcies a la Crida i a l’impuls que hem rebut per part dels experts i l’organització; així com de la resta
d’entitats amb les quals estem compartint camí i amb les que ens sentim connectats, cadascú des dels nostres territoris.

Animem així doncs, a què altres centres escolars i entitats se sumin a fer créixer la mirada per una Educació 360, connectant l’educació formal i la no-formal.

De tot cor, gràcies!