“Només des de la creació d’un ecosistema educatiu local interconnectat podrem avançar cap a la millora de les oportunitats per a tothom” 

17 Setembre 2019

"El lideratge de l’administració local i la perspectiva territorial són claus a l’hora d’abordar temes tan complexos com l’equitat"
Mirada 360
Fathia Benhammou
"El lideratge de l’administració local i la perspectiva territorial són claus a l’hora d’abordar temes tan complexos com l’equitat"

Mirada 360
Fathia Benhammou
Directora de l’Aliança Educació 360
directora_Aliança_Educació360

Comença un nou curs escolar i amb ell el desig d’oferir a tots els infants i adolescents les habilitats, coneixements i competències necessàries per a la vida. En un entorn social tant interconnectat i canviant, són molts els que es pregunten si el sistema educatiu pot assolir aquesta fita en solitari i si té capacitat per respondre a totes les demandes creixents que li arriben (combatre la desigualtat equitativa, educar en creativitat i en pensament crític, personalitzar els aprenentatges etc.). Alguns creuen que el problema està només en la falta de recursos i d’estratègies, però tanmateix cal anar més enllà i preguntar-se si és l’escola la que ha de donar respostes a tots aquests desafiaments o si del que es tracta és de sumar esforços per crear espais d’aprenentatge connectats entre sí que aprofitin les oportunitats educatives que ofereix el territori. O és que l’educació s’acaba en els murs dels centres educatius? Des de l’Educació 360 pensem, avui més que mai, que l’educació s’expandeix més enllà dels murs escolars i que les fronteres del que tradicionalment ha tingut valor social i educatiu es dilueixen.

L’educació s’expandeix més enllà dels murs escolars i les fronteres del que tradicionalment ha tingut valor social i educatiu es dilueixen

Propòsit educatiu i criteris de qualitat

Les parets entre els temps i els espais educatius són cada cop més permeables entre sí. Els infants i adolescents aprenen a tot arreu i en tot moment; aprenen al cau durant el cap de setmana, a la biblioteca del barri, al parc mentre juguen amb els seus amics, a casa mentre escolten un conte, durant el temps de migdia… Per aconseguir que aquests aprenentatges siguin rellevants i significatius cal context real, però també cal establir propòsit educatiu i criteris de qualitat.

Són també molts els agents que des del món local (centres educatius, biblioteques, museus, centres cívics, associacions de lleure educatiu, escoles de música, grups esportius etc.) treballen des de la coresponsabilitat i col·laboració per oferir experiències d’aprenentatge riques.  Iniciatives com les que promouen la Fundació Xamfrà a través del projecte “Educart” la Fundació Marianao amb el projecte “Esfera Jove”, el projecte “Nexes” de l’Esplai la Gresca o la Biblioteca Bon Pastor van en aquesta línia.

En definitiva, la diversitat dels temps i espais en els que s’aprèn demanen d’un enfocament educatiu més integrat i connectat. Aquesta realitat ens  interpel·la sobre que significa educar avui en dia, quines implicacions té i quines condicions fan possible l’ampliació de les oportunitats educatives per tothom. No es tracta d’un repte nou, però si urgent que reclama l’actualització del model educatiu.

A Catalunya, tenim la sort de comptar amb moltíssimes pràctiques reeixides de centres i instituts que treballen amb d’altres agents per potenciar els aprenentatges de l’alumnat

En aquest marc, l’escola continua tenint un paper clau: garantir el dret a l’educació en un sentit ampli creant i participant d’entorns d’aprenentatge i de treball amb altres agents del territori. A Catalunya, tenim la sort de comptar amb moltíssimes pràctiques reeixides de centres i instituts que treballen amb d’altres agents per potenciar els aprenentatges de l’alumnat. Alguns exemples? l’Institut Escola Trinitat Nova que amb la implicació de diverses entitats (el cau de la Trini, la Llar d’infants l’Airet i l’escola bressol municipal de TN, el Casal infantil, Grup de percussió de Bruixes i bruixots, el club de futbol sala Trinitat Nova, l’Ateneu Popular de Nou Barris, l’arxiu històric, l’Associació de veïns i veïnes, la Taula Oberta de TN i el casal de barri Som La Pera) apropa els recursos de l’entorn i els connecta amb els interessos i motivacions dels infants i joves per afavorir itineraris educatius personalitzat. També comptem amb l’experiència  “Xarxa d’escoles per a l’equitat” dels Barris de Santa Eugènia i Sant Narcís de Girona on 5 centres educatius (Escola Àgora, Escola Santa Eugènia, Escola Josep Dalmau Carles, Escola Montfalgars, Escola Cassià Costal) s’uneixen per a que tot el seu alumnat pugui fer activitats extraescolars a preus assequibles. O la iniciativa “Fem Escola. Descobrim Gebut” que impulsa l’Escola Jaume Miret de Soses i que pretén  vincular les activitats d’aprenentatge de dins i fora de l’escola per millorar la cohesió social. Vam tenir l’oportunitat de conèixer algunes d’aquestes iniciatives a través de la crida Centres educatius 360.

Visibilitzar, recòneixer i connectar competències

Ja ho hem dit, els nostres fills i filles adquireixen competències participant d’experiències educatives fora de l’horari lectiu (autoconeixement, pensament crític, creativitat, resolució de conflictes, entre d’altres). Però donem a aquestes competències el valor i el reconeixement social i educatiu que mereixen? Visibilitzar-les, reconèixer-les i connectar-les amb les de l’àmbit formal és una de les fites que planteja l’Educació360.  Algunes iniciatives com el projecte +Educació  Sant Andreu  ja treballen amb aquet propòsit. Es tracta d’una iniciativa on diverses entitats han creat un sistema per donar  valor als  coneixements que els infants adquireixen a través dels recursos i activitats que ofereix el barri (l’Escola la Maquinista, l’Institut Escola el Til·ler, l’Escola l’Esperança etc.).

Oportunitats educatives més enllà de l’escola: el repte dels governs locals

Des de la perspectiva de l’Educació 360, ambicionem que tot infant i adolescent tingui accés a una rica cartera de programes educatius adaptats a les seves necessitats i aspiracions. Sabem, però, que l’accés a les oportunitats educatives fora de l’escola no és uniforme ni a tots els territoris ni per a totes les famílies. Només ens cal pensar en el nostre entorn; mentre hi ha infants que al finalitzar l’escola van a fer música o esport o qualsevol altre activitat que maximitza i amplia el temps educatiu, hi ha d’altres infants que passen les tardes a casa, davant de la pantalla, sense gaudir d’experiències riques d’aprenentatge. Mentre que a determinats municipis i barris existeix una xarxa abundant d’actius educatius, en d’altres territoris la xarxa és feble. En aquest escenari, el lideratge de l’administració local i la perspectiva territorial són claus i especialment tenen un marge de recorregut molt gran a l’hora d’abordar temes tan complexos com l’equitat. Així ho mostren diverses pràctiques com ara el projecte Interseccions impulsat des de l’Ajuntament del Prat que pretén apropar la cultura i l’art a tots els infants del municipi connectant l’educació amb la cultura i la comunitat, o el programa Etcètera de l’Ajuntament de Granollers que facilita la participació del jovent a un conjunt d’activitats culturals i de lleure organitzades per entitats del municipi.

Des de l’Educació 360, pretenem que els diversos actius del territori s’alineïn per expandir i potenciar les oportunitats educatives per tots els infants i adolescents. És només des de la creació i fertilització d’un ecosistema educatiu local interconnectat que podrem avançar cap a la millora de les oportunitats per a tothom.

Aquest curs posarem a disposició de les administracions locals noves eines i propostes per enfortir els ecosistemes d’aprenentatge 360

I què ens plantegem fer durant aquest curs escolar des de l’Aliança d’Educació 360?

Contribuir a que els ajuntaments incorporin l’Educació 360 als seus plans municipals d’actuació. També aquest curs posarem a disposició de les administracions locals noves eines i propostes per enfortir els ecosistemes d’aprenentatge 360 i per reconèixer les competències que es donen en el fora escola.

Fruit dels aprenentatges que es van generar a partir de la Crida Centres educatius 360, publicarem una guia amb orientacions sobre com introduir la perspectiva que planteja l’Educació 360 en escoles i instituts.

També estem preparant la trobada anual en la que aglutinarem tots els actors implicats en l’Aliança (entitats del lleure, biblioteques municipals, ajuntaments, entitats culturals, centres educatius, entitats del tercer sector…) amb l’objectiu de compartir aquells coneixements, iniciatives i aprenentatges que al llarg del 2019 han contribuït a fer realitat l’Educació 360. La jornada també serà útil per definir les fites del 2020.

Cap d’aquestes accions seria possible sense totes les institucions i les administracions que ens acompanyen en aquesta aventura i que s’han deixat contagiar per la mirada de l’Educació 360.  Bon inici de curs per a tothom!