Martorell fotografia el mapa educatiu del municipi incloent el dins i fora escola

03 Maig 2019

Martorell_Educació360_s
Martorell_Educació360_s
  • Els diferents agents educatius del territori fan una diagnosi global i participada i dibuixen conjuntament l’estratègia de futur del municipi

L’Ajuntament de Martorell, que compta amb un pla educatiu d’entorn, ha impulsat una estratègia compartida amb els agents educatius del municipi, en clau 360. Durant el curs passat, famílies, escoles, instituts i entitats van treballar, de forma conjunta, per fer la diagnosi global de l’educació de Martorell, incloent la part lectiva i no lectiva i l’estratègia de futur.

Sarai Samper, membre del Col·lectiu d’Analistes Socials i assessora, explica que ara “posarem en marxa un pla d’acció perquè les famílies, les escoles, les entitats que fan extraescolars, l’Ajuntament i els diferents equipaments municipals, tinguin missions concretes per treballar aquest objectiu comú de connectar els recursos, espais i temps lectius i no lectius”. Un dels temes en els que s’està treballant és la posada en marxa del Consell educatiu de ciutat.

Jornada de la xarxa d’infància i adolescència

El passat 3 de maig es va celebrar la 6a Jornada de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Martorell. Aquest ens promou accions per garantir el desenvolupament dels infants i joves martorellencs, de 0 a 18 anys, a partir de la participació activa de les famílies i dels professionals d’àmbits com: ensenyament, salut, seguretat, esports, serveis socials, joventut o participació. La jornada va servir també per posar en comú les diferents accions que s’estan duent a terme, entre les quals destaca la renovació del Pla Local d’Infància i Adolescència, i l’adhesió de Martorell a l’Aliança Educació 360.

El director de l’Aliança Educació 360, Carles Barba, va intervenir per explicar les oportunitats que genera la connexió de temps, espais i agents educatiu.