Un temps del migdia educatiu i saludable per a tothom

La constitució de la comarca del Moianès permet redefinir el projecte educatiu territorial Edu Moianès, que el Consell Comarcal del Moianès promou amb una visió d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet”. Una taula de coordinació comarcal anirà definint el projecte amb la participació de tots els agents del territori.

El Moianès aposta pel desenvolupament d’un nou model de servei de menjador amb un espai educatiu accessible a tots els municipis de la comarca i integrat en els projectes educatius dels centres.

Es vol construir un model educatiu de les activitats de lleure al Moianès, tant les de caràcter extraescolar com les realitzades fora del calendari lectiu. La integració de les activitats donarà més oportunitats d’accés i de desenvolupament educatiu als infants i joves del territori, amb independència del municipi de residència.

Des del Consell Comarcal del Moianès es combina aquesta visió de territori amb el suport a projectes locals i supramunicipals en clau d’Educació a Temps Complet.

“Els monitors han de formar part de l’equip educatiu de l’escola i tenir el mateix respecte i consideració que els mestres”

Eva Colom
Cap d’Estudis de l’Escola Sesmón d’Oló

“En el temps del migdia es poden fer activitats educatives molt profitoses pels nostres fills”

Sandra Florez
AMPA Escola Sesmón d’Oló