Educació i cultura treballant junts amb la comunitat

El Departament d’Educació i Cultura de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, posa en marxa, a partir del 2016, un projecte educatiu global de ciutat, el Programa Educació, Cultura i Comunitat, que pretén generar contextos d’aprenentatge amb la coresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals locals, que contribueixin al desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida, com a eixos motors de transformació social.

El programa pretén articular i connectar una xarxa d’agents educatius i culturals del municipi (centres educatius, equipaments culturals, entitats culturals i artístiques, AMPA, serveis educatius i ciutadania), amb l’objectiu de generar, de forma col·laborativa, projectes educatius innovadors, dins i fora del centres educatius, vinculats al context.

El programa ha definit aquests cinc àmbits d’actuació, en els quals s’han d’inscriure els projectes i accions:

  • Educació en les arts
  • Foment de la lectura
  • Impuls de la llengua anglesa
  • Coneixement científic, tecnològic i digital
  • Patrimoni cultural i Cultura popular

Durant el curs 2016-2017 s’ha definit el marc conceptual del Programa i l’organització, s’ha informat del projecte als diferents agents locals i institucions, i s’han desenvolupat alguns projectes d’educació artística dins l’horari lectiu en els centres educatius (música, teatre, arts visuals), i s’ha donat continuïtat la projecte de foment de la lectura Lecxit.

Aquest curs 2017-2018 el programa comença a desplegar-se en els centres educatius, activant nous espais de treball compartit entre agents diversos per a dissenyar projectes compartits,  implementar-los dins de l’aula, formar-se, compartir i avaluar les experiències.

Aquest treball compartit es concreta en 3 línies d’acció: els laboratoris, els entorns d’aprenentatge i els projectes que es desenvolupen en els centres educatius.

  • Els laboratoris de propostes pràctiques són espais de disseny de futurs projectes, entre agents diversos (Ajuntament, centres educatius, entitats…), que permeten donar resposta a problemàtiques comunes dels centres educatius.
  • Els entorns d’aprenentatge són espais de reflexió i formació per al professorat i altres agents de l’àmbit, que permetin compartir i transferir coneixements dels projectes en curs, i al mateix temps conèixer pràctiques educatives que hagin funcionat en d’altres contextos.
  • Els projectes són processos educatius de llarga durada (mínim un any), desenvolupats a les escoles, que s’han dissenyat prèviament i de forma conjunta entre agents diversos (l’Ajuntament, centres educatius, entitats…).

Durant aquest curs es posen en marxa al voltant de 30 projectes als centres educatius (música, teatre, dansa, arts visuals, foment de la lectura, anglès, i món contemporani), 4 entorns d’aprenentatge vinculats als projectes, i 4 laboratoris de projectes (lectura, tecnologia, cultura popular i anglès).

“Els professionals d’Educació i Cultura de l’Ajuntament estem treballant plegats en una estratègia global i compartida amb centres educatius i entitats”

Joan Carles Navarro, Cristina Castells i Rafa Milán
Tècnics de les Àrees d’Educació i Cultura de l’Ajuntament del Prat