Les eleccions de l’educació: polítiques educatives per garantir l’educació 360

10 Febrer 2021

"Eliminar les desigualtats educatives en el fora escola és una de les palanques claus per la millora de l’equitat i per garantir que cap alumne quedi enrere. Allò que s'aprèn fora de l’escola en activitats extraescolars o de lleure cada cop és més important per a l’èxit educatiu."
Fathia Benhammou
"Eliminar les desigualtats educatives en el fora escola és una de les palanques claus per la millora de l’equitat i per garantir que cap alumne quedi enrere. Allò que s'aprèn fora de l’escola en activitats extraescolars o de lleure cada cop és més important per a l’èxit educatiu."


Fathia Benhammou
directora de l’Aliança Educació 360

A l’agenda Com transformar el sistema educatiu, impulsada per la Fundació Bofill en el marc de les eleccions del 14-F i en la qual ha col·laborat l’Aliança, es destaca que el principal problema del sistema educatiu i el gran repte de la pròxima legislatura és la manca d’equitat educativa. En aquest context, eliminar les desigualtats educatives en el fora escola és una de les palanques claus per la millora de l’equitat i per garantir que cap alumne quedi enrere. Allò que s’aprèn fora de l’escola en activitats extraescolars o de lleure cada cop és més important per a l’èxit educatiu.

Participar en casals d’estiu, visitar museus, fer excursions, desenvolupar activitats artístiques, esportives o tecnològiques és una font d’aprenentatge vital i d’enriquiment competencial. Però gaudir d’aquestes activitats depèn en gran mesura de la renda familiar i de les oportunitats de l’entorn. Això fa que es generin grans desigualtats d’aprenentatge que l’escola pel seu compte no pot compensar.

Les dades són clares. Segons el projecte Expanded Schools, en acabar l’educació primària als 12 anys un estudiant pobre ha acumulat 6.000 hores menys d’aprenentatge que un alumne no pobre. També sabem que la pèrdua d’aprenentatges a l’estiu (summer loss) afecta principalment als infants i adolescents més vulnerables. Això implica fins a 3 anys de diferència entre el nivell d’aprenentatge d’alumnes pobres i rics al final de l’educació primària en llengua i matemàtiques.

Són moltes les polítiques que l’administració ha d’impulsar per garantir l’accés a experiències educativament riques dins i fora de l’escola. Planificar un ventall d’extraescolars compartit entre escoles d’un mateix territori per diversificar-ne l’oferta, beques per accedir a extraescolars, suport a les AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) com a generadores d’oportunitats, i obrir i enriquir l’oferta d’activitats dels equipaments comunitaris són algunes polítiques que garanteixen el dret a l’educació.

Les millores possibles i les mesures a implementar a l’hora d’eliminar les desigualtats educatives en el fora escola són diverses. En destaquem algunes:

Polítiques educatives 360º: personalització i equitat

Cal garantir que tots els alumnes, independentment de la seva condició socioeconòmica, puguin accedir durant tot l’any a experiències extraescolars i de lleure educatiu més enllà de l’escola.

 • Incrementar el finançament dels Plans Educatius d’Entorn amb una dotació tècnica mínima de 18.9 M€, així com els ajuts individuals i la dotació de recursos en barris vulnerables perquè s’hi puguin promoure activitats extraescolars gratuïtes.
 • Facilitar i promoure l’accés de les entitats educatives als equipaments públics i a les instal·lacions de titularitat municipal per al desenvolupament d’activitats educatives.
 • Incrementar la cobertura d’activitats extraescolars de qualitat per a tot l’alumnat en risc educatiu per mitjà de beques i amb un bo de 10 activitats extraescolars gratuïtes a gaudir durant tot l’any.
 • Incorporar a tots els centres educatius (prioritàriament als de màxima complexitat) un professional que connecti el centre amb els agents i recursos comunitaris. Un dinamitzador que, entre d’altres, fomenti la participació de l’alumnat en activitats educatives fora de l’escola; dissenyi itineraris formatius que vinculin els aprenentatges escolars amb els de l’exterior de l’escola; i promogui espais de suport educatiu dins l’horari lectiu de cada centre.
 • Augmentar la qualitat educativa de les activitats extraescolars i dotar d’acompanyament tècnic i econòmic les AFA i altres entitats proveïdores i gestores d’activitats extraescolars.
 • Incrementar la cobertura d’activitats extraescolars gratuïtes i de qualitat per a tot l’alumnat en situació de risc educatiu (centres d’alta i molt alta complexitat, i alumnat perceptor de beques menjador i beneficiaris del pla de xoc i NESE tipus B, i ampliat a tots els nivells educatius) a través d’un cercador que reculli tota l’oferta local d’activitats. Aquestes activitats hauran de tenir el segell de qualitat (amb un registre públic d’activitats fora de l’escola previ) de l’Ajuntament per ser finançades i formar part del cercador.
 • Generar avantatges fiscals a associacions esportives i culturals que tinguin polítiques d’accesibilitat i suport per a la participació de l’alumnat vulnerable.

Estiu enriquit contra les desigualtats

Cal aprofitar l’estiu per oferir activitats educatives als infants i joves amb menys recursos i evitar així la pèrdua d’aprenentatges que es produeix durant les vacances i que situa l’alumnat vulnerable en desavantatge en començar el curs.

 • Impulsar una oferta de casals d’estiu municipals durant totes les vacances i gratuïta per a l’alumnat en risc de pobresa. L’oferta ha d’incloure suport educatiu i activitats culturals i de lleure, així com acompanyament i mentoria quan sigui necessari. Calen 100.000 places gratuïtes mensuals i amb un servei de menjador inclòs per a infants i adolescents d’entre 3 i 15 anys: 24,7 M€ en total.
 • Detectar i ajustar la cobertura de places d’estiu enriquit als infants i joves en situació de vulnerabilitat i prendre com a indicador les beques menjador per garantir l’accés de l’alumnat amb necessitats educatives.
 • Ampliar el termini d’inscripció i de dotació de beques perquè s’hi pugui accedir al llarg de tot l’estiu.
 • Agilitzar i reduir la burocràcia atorgant les places de manera automàtica en base al gaudi de la beca menjador o a la prescripció de serveis socials.
 • Articular una oferta educativa i cultural gratuïta i en col·laboració amb agents diversos (biblioteques, museus, centres culturals i cívics, entitats de base comunitària, etc.) durant els mesos d’agost i setembre, especialment en els barris d’entorns vulnerables.

Acompanyar i apoderar les famílies

No totes les famílies tenen els mitjans per acompanyar amb seguretat l’escolaritat dels seus fills. Per això cal dissenyar i implementar mesures que hi donin suport i les apoderin.

 • Dissenyar i executar plans de capacitació parental (ex. acompanyar la lectura des de casa, la participació a l’escola, l’ús d’eines digitals, etc.) a partir dels criteris establerts pel Departament d’Educació i les administracions locals, amb la coordinació dels ajuntaments.
 • Subvencionar les AFA dels centres que són sobretot d’alta i molt alta complexitat perquè puguin implementar els plans de capacitació parental. Són necessaris 3.000 euros per AFA de centres d’alta i molt alta complexitat i 1.500 euros per a la resta: 5,5 M€ en total.
 • Impulsar programes de foment de la lectura compartida amb infants en el marc dels Plans Educatius d’Entorn.

Garantir que tots els alumnes, independentment de la seva condició socioeconòmica, puguin accedir a experiències extraescolars i de lleure educatiu més enllà de l’escola serà un dels reptes de la propera legislatura.

Si vols saber-ne més, descarrega la publicació completa amb els 6 reptes d’equitat principals del sistema educatiu i les mesures clau per combatre’ls.