L’ecosistema com a mirada: Itineraris Culturals a Kuopio, Finlàndia

10 Setembre 2019

Ecosistema_educatiu_Finlàndia
Ecosistema_educatiu_Finlàndia
  • El projecte finés Itineraris Culturals incorpora els aprenentatges artístics al currículum escolar, garantint l’accés de nois i noies als coneixements, recursos i equipaments culturals
  • La publicació Ecosistemes Locals d’Aprenentatge, elaborada per Innovation Unit, recull l’experiència finesa com a exemple d’ecosistema

Els Itineraris Culturals de Kuopio tenen com a objectiu incorporar la cultura al currículum de dels infants i joves, familiaritzant-los amb la vida artística de la ciutat i garantint l’accés de nois i noies als equipaments culturals. El projecte treballa també, a través de l’art i la cultura, competències centrades en la socialització, la identitat cultural, la cultura mediàtica i la responsabilitat envers la natura i el medi ambient. L’objectiu de l’aprenentatge és que els estudiants aprenguin com a membres d’una comunitat i s’expressin de forma lliure i creativa.

El projecte va néixer com un programa de tres anys de durada, impulsat per la ciutat de Kuopio i la Junta Nacional d’Educació Finlandesa. Va finalitzar el 2009, però els Itineraris Culturals han passat a formar part del dia a dia de les escoles i de les institucions culturals de la ciutat. Actualment, hi formen part tots els nens i nenes de 7 als 16 anys de les escoles de Kuopio. Tots els anys, els alumnes visiten, com a mínim, una institució cultural o fan tallers dins l’escola, conduïts per artistes. El programa inclou 9 itineraris que cobreixen art, música i d’altres àrees culturals, d’acord amb els objectius curriculars de cada curs.

Les claus de l’èxit

Són diversos els elements que han contribuït a fer d’aquesta iniciativa, un projecte d’ecosistema educatiu local:

  • Formació inicial per al professorat. En els primers anys del programa, es va oferir formació especialitzada al professorat, que continua disposant d’eines pràctiques per tirar endavant les activitats, al voltant dels itineraris.
  • Coordinadors Culturals. Totes les escoles compten amb el seu coordinador cultural propi, que actua com a pont entre les escoles i els equipaments culturals.
  • Materials d’aprenentatge innovadors. El programa inicial va editar i posar a disposició del professorat materials didàctics innovadors. Inclouen eines i exemples pràctics per a l’educació de les arts, centrades en l’experimentació, la creativitat i les activitats multisensorials. També es treballa la interacció amb els altres. Els materials es poden compartir entre els diferents centres educatius.
  • Una porta d’entrada a una oferta cultural més àmplia. Els Itineraris Culturals sovint són experiències educatives, que ofereixen institucions culturals i artístiques de la ciutat. A través d’aquestes experiències, els nois i noies entren en contacte amb aquests equipaments i poden accedir a la totalitat dels continguts educatius que ofereixen.
  • Currículum integrador, a través de la cultura i de les arts. Els Itineraris Culturals trenquen els límits entre assignatures escolars, fora de les rutines del centre educatiu. Museus i teatres dissenyen activitats al voltant dels currículums, alhora que introdueixen temes del món real. Es posa l’accent en la promoció de la comunicació, les competències relacionals, així com l’empatia, l’autoestima, la interacció i el reconeixement d’emocions. El mètode és explorador, humanístic i hermenèutic.

L’estudi de l’experiència de Kuopio proporciona un exemple d’ecosistema d’aprenentatge local molt eficaç, basat en els recursos del municipi per potenciar l’accés a les oportunitats d’aprenentatge dels joves. Tot i que no ho faci explícitament, desafia el paradigma que predomina al sistema educatiu, qüestionant que l’aprenentatge formal succeeix només a l’escola.

Un dels punts més destacables del projecte és com la visió comuna sobre el valor de la cultura i l’aprenentatge creatiu vincula diferents sectors al voltant d’un mateix objectiu.

L’experiència forma part de l’informe Ecosistemes Locals d’Aprenentatge: models emergents de la Innovation Unit, que examina nou experiències d’ecosistemes locals d’aprenentatge d’arreu del món, entre les quals hi ha també Educació 360. L’estudi identifica les característiques amb que compten els projectes que, segons els investigadors, donaran lloc a un nou paradigma educatiu.