Interseccions: el treball en xarxa per l’ampliació d’oportunitats educatives

18 Gener 2021

Leticia Marfil – Tècnica d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
Joan Carles Navarro – Cap de la Secció d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
Leticia Marfil – Tècnica d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
Joan Carles Navarro – Cap de la Secció d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Oh benvingudes!

Ja fa quatre anys que el programa Educació, Cultura i Comunitat, Interseccions, camina a la ciutat del Prat. Es va començar a construir des dels departaments d’Educació i Cultura, que fins aleshores treballaven al territori sense connexió, coordinant algunes accions però sense fer un treball compartit. Va ser a partir d’un encàrrec polític que vam començar a conèixer i reconèixer què feia cadascú de nosaltres, com es relacionaven les entitats del municipi, quins espais ocupaven…

Compartint plegades vam començar a construir una casa sense portes i amb moltes finestres, el Programa Interseccions.

La casa és oberta per a totes les entitats, institucions, agents culturals i educatius, ciutadania que s’hi vulgui sumar en aquest procés de construcció per fer del Prat una ciutat més feliç, més crítica i més participativa, on les oportunitats siguin reals per a tota la ciutadania i on la cultura i l’educació no siguin un luxe. L’objectiu de totes plegades és lluitar contra les desigualtats i contribuir al benestar personal de la ciutadania, fent que tothom s’apropiï i contribueixi a construir els recursos educatius i culturals de la ciutat.

A aquesta casa tothom hi té cabuda, totes les persones són necessàries per construir comunitat. Hi ha moltes habitacions interconnectades: aules d’escola, espais de codisseny de projectes, aules d’art, sales escèniques, patis escolars, equipaments culturals… construïm alhora un gran espai exterior que connecta amb tot el que passa dins, per donar sentit als aprenentatges, per contextualitzar les experiències educatives i culturals, perquè és igual on es produeixin, el més important és que quan passin deixin la seva petjada, siguin transformadores. Generem punts de trobada vius entre persones diverses, professionals, entitats, administració pública, col·lectius, alumnat, veïns i veïnes… cooperant i compartint veus i mirades, treballem conjuntament en un projecte comú.

Actualment participen i construeixen el programa un total de 47 comunitats de l’àmbit educatiu, cultural i social de la ciutat (21 centres educatius de la ciutat, AFA, 6 equipaments culturals, entitats culturals i socials, i famílies), i gràcies a elles hem pogut posar en marxa 67 accions aquest curs en forma de projectes, entorns d’aprenentatge i laboratoris.

En definitiva, tant a l’aula com en la concepció dels projectes, en la relació estreta entre centre educatiu i equipament, així com en el treball en xarxa a escala de ciutat, el programa vol facilitar i propiciar espais de col·laboració i cooperació entre les persones vinculades al Prat. L’aposta per organitzar el treball conjuntament entre professionals i des de l’alumnat fa possible generar idees noves i variades, posar-se al lloc de l’altre, nodrir el propi imaginari, pensar conjuntament les dinàmiques de treball i revisar el funcionament en equip per aprendre’n.

Reforçar les col·laboracions que ja funcionen, compartir temps juntes de forma periòdica, establir objectius de projectes i d’aprenentatges des de la pluralitat de mirades i experiències; discutir, discrepar, reflexionar, posar-se d’acord, proposar nous objectius i propostes de millora, etc. Aquestes son algunes de les idees que impregnen els diversos espais compartits de projectes i entorns d’aprenentatge i que, des de fa quatre anys, es volen propiciar i facilitar en el marc del programa Interseccions. Treballem per promoure una cultura educativa comunitària, incidint i generant condicions tant en els àmbits micro, meso com macrosistèmic.

Passeu, passeu

Us convidem doncs a visitar la nostra casa, sempre en procés de construcció i revisió, permeable a tot allò que passa al nostre voltant, per tal de donar resposta a les necessitats reals d’infants, joves i adults. Ara us farem una visita guiada a alguna de les nostres estances, perquè pugueu viure i experimentar què està passant al Prat.

Comencem per la cuina, un espai on diferents professionals treballen per a coordinar tot allò que passa dins la casa. Aquest és l’espai de l’Oficina Tècnica del programa, sempre en ebullició, connectant àmbits de treball, persones, buscant nous ingredients perquè els projectes siguin més significatius, buscant complicitats, comunicant tot allò que fem, donant visibilitat als principals protagonistes dels projectes, avaluant tot allò que fem per tal de millorar i tenint cura de tothom.

Tenim algunes habitacions principals, que coincideixen amb els cinc àmbits de treball del programa: l’Educació en les Arts (teatre, música, dansa, arts visuals i cinema), l’Impuls de l’anglès, el Coneixement de la ciutat, la Lectura i el Coneixement científic, tècnic, digital.

A l’habitació d’Educació en les Arts es conceben els projectes com a motors de transformació personals i col·lectius, afavorint que tots els agents que hi participen en la seva construcció nodreixin la seva creativitat. Entrem a les aules un cop hem dissenyat els projectes amb artistes, educadores i els professionals dels centres, en laboratoris de creació i quan comencem a desenvolupar els projectes a les aules cerquem la complicitat dels professionals per connectar amb altres projectes propis dels centres, per donar resposta a les seves necessitats específiques, garantint que tots els infants puguin experimentar l’art en primera persona i connectant la seva experiència amb altres espais de la ciutat (Escola d’Arts en Viu, Teatre Artesà, Escola d’Arts Visuals, Centres cívics,…).

A l’habitació de l’anglès, no hi ha sostre. Afavorim la diversitat cultural treballant amb professionals d’arreu del món que treballen de forma corresponsable amb les especialistes dels centres educatius i culturals per tal que els projectes que posem en marxa obrin els horitzons de l’alumnat, que la seva motivació sigui el motor del seu procés d’aprenentatge i que l’emoció sigui present en aquest procés. El professorat nadiu s’incorpora a l’equip docent de cada centre, treballant colze a colze amb el claustre, intervenint dins de l’aula en horari lectiu i en espais informals com el pati de l’escola o el menjador escolar. Fora, al pati també hi passen coses, oferim workshops temàtics, en horari extraescolar, dinamitzats pel mateix professorat nadiu que intervé dins l’aula, que connecten amb les competències que es treballa als instituts i que fomenten l’aprenentatge natural de la llengua treballant sobre allò que realment desperta l’interès d’infants i joves. Als equipaments culturals i a la biblioteca oferim també experiències per tothom, interseccionant amb altres àmbits de coneixement (lectura, cinema, arts visuals, …).

A l’habitació de Coneixement de la ciutat connectem tot allò que passa a la ciutat amb els centres educatius, creant espais de treball amb diferents professionals (professorat, entitats de cultura popular, …) i posant en pràctica iniciatives que fomenten el pensament crític afavorint la participació de joves i infants (Remena la Nau, Memorables, Connexions,…). Per exemple, a Connexions, els centres participants del projecte trien un concepte o situació fortament relacionat amb el present i molt representatiu del moment en què vivim. Aquest element inicial es posa en diàleg amb obres i plantejaments d’artistes i pensadors facilitant així que els alumnes construeixin un espai de debat i reflexió i es connectin a la realitat que l’envolta i a les seves pròpies experiències individuals i col·lectives. Durant el procés de treball l’alumnat defineix de forma col·laborativa un punt de vista propi que a través de diversos llenguatges (artístic, literari i/o periodístic) li donen forma en un acte comú a l’Auditori del Cèntric Espai Cultural

A l’habitació de la Lectura fomentem l’hàbit lector com a via d’accés al coneixement i comprensió de l’entorn. A través de diferents projectes construïts entre totes (Converses literàries, Petits Contes i Lecxit) pretenem contribuir a la construcció de la competència crítica de l’alumnat. Si obrim l’armari de Converses literàries, trobarem que l’objectiu principal del projecte és potenciar la conversa literària en horari lectiu i extraescolar amb voluntat de facilitar experiències de lectura crítica que alhora enforteixin els vincles i intercanvis entre centres educatius, famílies i la Biblioteca Antonio Martín. Aquest és un projecte en xarxa,

A l’habitació del Coneixement científic tècnic i digital, el nostre laboratori està ple de preguntes i cerquem les respostes que ens permeten entendre el món des de la investigació científica i els recursos tecnològics. Diferents professionals dissenyen de forma col·laborativa els projectes que entren als centres i connecten experiències per donar resposta a problemes reals (La Ciència del vol).

Espais de relació, codisseny i aprenentatge conjunt

Totes les habitacions estan connectades per passadissos, espais de coordinació i aprenentatge, on diferents professionals es troben per compartir coneixement i experiència, per fer-se preguntes, per avaluar la pràctica educativa i cultural, per crear conjuntament nous projectes a mida, connectant espais i temps, convidant a tothom que s’hi vulgui afegir. Aquests espais de relació, entorns d’aprenentatge i laboratoris, afavoreixen la creació de vincles i connexions entre els diferents agents que hi participen, contribuint a l’obtenció d’una visió global sobre quines són les oportunitats d’aprenentatge que la ciutat ofereix, i com podem aprofitar-les. Per tant, les diferents persones acaben cooperant pel que fa al disseny, la implementació, l’avaluació i la socialització de les accions que es van desplegant arreu de la ciutat.

A tall d’exemple, l’entorn d’aprenentatge d’auxiliars de conversa afavoreix que els tutors i especialistes d’anglès dels centres educatius juntament amb professionals dels centres culturals involucrats en el projecte posin en comú activitats i dinàmiques de treball. A partir de les aportacions de totes les participants es fa un anàlisi i avaluació conjunta sobre què funciona i què es podria millorar. També esdevé un espai que permet inspirar-se i emportar-se idees noves per incloure en el seu centre.

Aquests espais també plantegen impulsar accions conjuntes entre centres i comunitats amb perspectiva de ciutat, com ara l’Spring festival. També fan possible coordinar i acompanyar un procés col·lectiu de pràctica educativa i cultura durant tot l’any, com en el cas de la Cantata, on s’estableixen relacions intenses entre alumnat i professionals de diferents comunitats i que finalitza amb un retorn a la ciutat amb la realització d’un concert comú.

Més enllà dels entorns d’aprenentatge, existeixen altres espais de treball entre docents i educadors, en els quals es codissenya el que es treballarà durant tot el curs com les dinàmiques d’aula. En alguns casos, aquesta proximitat acaba implicant codocència i aprenentatge entre docents – educadors a partir de la pràctica directa amb l’alumnat. Per exemple, això es dona en els projectes d’arts visuals, des d’on s’impulsa un treball compartit entre centre educatiu i l’Escola d’Arts Visuals del Prat i que involucra a especialistes, comissions específiques i, en alguns casos, a una part important del claustre.

Aquesta cooperació entre professionals també es dona en altres projectes artístics, com ara els projectes Entreinstruments, on a partir del treball conjunt entre especialistes de música i professorat de l’Escola d’Arts en Viu s’harmonitza la programació de les sessions i es facilita el desdoblament del grup-classe en grups més petits. D’aquesta manera, s’afavoreix a es generin dinàmiques d’aprenentatge entre iguals, donant-se també la cooperació en el context d’aula, amb un efecte positiu que reverteix en l’experiència educativa i artística de l’alumnat.

Cooperació a l’aula

Fer equips d’aprenentatge i treballar de forma cooperativa a l’aula permet que l’alumnat no només aprengui més continguts curriculars sinó que també afavoreix el seu aprenentatge de treball en equip, desplegant múltiples habilitats de caràcter social, emocional i també cultural. Projectes com Connexions i Memorables a secundària o les propostes que s’estan gestant en el projecte de La Ciència del Vol esdevenen un marc que propicien aquesta cooperació entre l’alumnat.

A partir de processos d’aprenentatge que promouen el treball amb grups heterogenis i amb diversitat de nivells i competències personals, l’alumnat treballa amb altres companys i companyes, col·labora, s’ajuda i es complementen els uns als altres mentre desenvolupen les activitats. D’aquesta manera, l’alumnat que mostra més dificultats d’aprenentatge disposa de més oportunitats d’acompanyament, no només per part del docent sinó també dels seus iguals. Alhora, aquell alumnat amb més inquietuds pot compartir la seva expertesa amb els seus companys, enriquir-se de les idees i experiències dels seu grup i aprofundint en els seus interessos. Per tant, les propostes que es despleguen en el marc de la cooperació esdevenen més inclusives i creatives i generen experiències significatives d’aprenentatge perquè es construeixen des de la motivació i l’emoció.

Nova realitat

Durant aquest curs ens hem vist obligades a reformar alguns projectes, algunes estances que amb la pandèmia no s’han pogut desenvolupar com estava previst, i això ens ha fet reflexionar, transformar-nos novament i trobar nous camins, aprenent plegades per poder continuar oferint oportunitats educatives i culturals que arrelin i que puguin créixer malgrat les condicions que puguin esdevenir.

En un curs tan excepcional com aquest, els projectes i entorns d’aprenentatge dels diferents àmbits d’Interseccions esdevenen més vius i adaptats que mai a cada comunitat i centre. El context actual referma la necessitat del treball en xarxa i la cooperació per garantir la seguretat i l’equitat en l’accés als drets culturals i educatius de totes i tots. La coordinació, l’escolta i el diàleg entre els diferents agents ha permès dissenyar projectes presencials sense riscos, amb l’entrada a l’aula de diferents professionals que treballen amb grups estancs, afavorint així aprenentatges vivencials i la creació de vincles. També s’incorpora la dimensió telemàtica i digital en algunes accions per tal de garantir la igualtat d’oportunitats. L’adaptació de les accions en l’entorn digital no només assegura la continuïtat dels processos sinó que també permet generar nous recursos digitals que obren els projectes a tota la ciutadania.

Ara més que mai, educació i cultura per acompanyar-nos emocionalment en la incertesa, per comprendre’ns millor a nosaltres mateixos, als altres i als reptes globals actuals, per pensar amb sentit crític, qüestionant i contrastant la informació, per imaginar, crear i expressar-nos lliurement, i per col·laborar i cooperar des de la diversitat, fent de l’acció transformació.

I demà?

Com a reptes de futur, en tenim dos que ens agradaria poder desenvolupar ben aviat.

Per una banda tenim previst ampliar la casa, obrir noves estances i passadissos de connexió, perquè nous àmbits de coneixement i pràctica hi tinguin cabuda, noves professionals i agents de la ciutat col·laborin en aquesta construcció, mantenint ferms els nostres fonaments: Corresponsabilitat, Inclusió, Equitat, Cooperació, Innovació i creativitat, Sostenibilitat i Retorn i servei a la comunitat a partir dels aprenentatges desenvolupats.

I per l’altra, hem d’enfortir el vincle amb les famílies, la seva participació. Tot i que ja participen en alguns espais del programa, hem de generar més i millors condicions perquè sentin que aquesta és casa seva. Han de formar part de la construcció, modificació i reflexió, per trobar respostes a problemes comuns. En aquest sentit, estem aprofundint en trobar noves finestres d’entrada que des de la motivació impliquin a les famílies en el procés d’aprenentatge compartit.

La família, junt amb l’escola, no tan sols són el principal espai de construcció d’aprenentatge, sinó que a més a més són el vestíbul necessari per accedir a altres oportunitats educatives i per a connectar les diferents experiències subjectives d’aprenentatge que vivim en diferents temps i espais al llarg i l’ample de la nostra vida.