Horaris més saludables, més equitatius i que milloren els aprenentatges lectius i no lectius

09 Juliol 2019

Horaris_escolars_Fundcació_Bofill_s
Horaris_escolars_Fundcació_Bofill_s
 • La Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica elaboren una proposta d’horaris escolars que respon a les necessitats educatives i de benestar dels infants
 • La proposta inclou activitats lectives i no lectives en col·laboració amb l’entorn i la participació interdisciplinar de perfils diferents d’educadors, en horari lectiu
 • Incorpora el temps de migdia en el projecte educatiu de centre
 • Plateja oferir activitats extraescolars accessibles per a tot l’alumnat dins el projecte educatiu
 • Els impulsors de la proposta demanen al departament d’Educació fer una prova pilot en centres interessats en el canvi horari

Superant el debat entre jornada contínua i jornada partida i amb l’objectiu de construir uns horaris propis del segle XXI, s’ha elaborat una proposta per fer els horaris escolars més saludables, més equitatius i que milloren els aprenentatges.

Educació a l’hora proposa incorporar i tenir en compte els següents elements per aplicar uns horaris escolars per una educació equitativa i integral:

 1. Es proposa un horari educatiu que inclou activitats lectives i no lectives en col·laboració amb l’entorn, temps de reforç educatiu i flexibilitat en l’horari d’entrada i de sortida
 2. Els 5 eixos de la transformació dels horaris:
 • reducció, diversificació i personalització del temps lectiu
 • enriquiment del projecte educatiu amb activitats educatives opcionals en l’escola i en l’entorn
 • participació interdisciplinar de perfils diferents d’educadors durant l’horari del centre educatiu
 • flexibilitat en els horaris d’entrada i sortida i reducció de la pausa de migdia
 • temps de migdia inclòs en el projecte educatiu de centre i situat en franja horària saludable de 12h a 14h

 1. És un horari més saludable i millora el benestar:
 • flexibilitat dels horaris d’entrada i sortida per adaptar-se a les necessitats pròpies de cada edat
 • s’ajusta al Pacte per a la Reforma Horària, ubicant les pauses en un horari saludable. La reducció del temps de la pausa de migdia permet avançar l’horari de les activitats extraescolars
 • contempla un temps màxim d’estada al centre per no allargar en excés els horaris de l’alumnat i assegurar-ne el temps lliure, el descans i la vida familiar
 • permet uns horaris de treball més saludables per als docents i pro-fessionals de l’educació
 • els horaris actuals no s’ajusten a les característiques pròpies de cada edat, no asseguren la realització de les activitats en un horari saludable ni inclouen un ritme que vetlli pel benestar dels alumnes i dels docents
 1. És un horari més equitatiu:
 • el centre ofereix activitats extraescolars accessibles per a tot l’alumnat dins el seu projecte educatiu
 • l’oferta del centre inclou activitats realitzades en col·laboració amb altres centres, entitats, serveis i equipaments, que li permeten oferir un ventall més ampli i ric d’activitats al seu alumnat
 • inclou l’acompanyament en la realització de deures, reforç escolar i es-tudi assistit dins l’horari
 • els horaris actuals només asseguren l’accés de l’alumnat a les activitats lectives i no garanteixen un accés equitatiu a les activitats no lectives.
 1. És un horari que millora els aprenentatges:
 • adapta l’organització de l’horari als objectius de l’aprenentatge competencial i facilita el treball per projectes, grupal i individual
 • a més de les activitats lectives obligatòries, s’inclouen activitats lectives opcionals que l’alumnat pot triar segons les seves motivacions i interessos
 • l’alumne compta amb l’orientació i l’acompanyament del tutor
 • la incorporació d’altres recursos i professionals en el projecte enriqueix les possibilitats educatives del centre, complementant la tasca dels docents
 • els tipus d’horaris actuals són excessivament rígids i homogenis. La distribució de matèries-hora limiten la capacitat de desenvolupar noves maneres d’ensenyar i aprendre
 1. La proposta inclou les etapes d’infantil, primària i secundària, i vol ser extensible a tot el sistema, per evitar diferències horàries entre centres i no incrementar la segregació per motius d’oferta horària
 2. La proposta té avantatges per a tota la comunitat educativa: infants i adolescents, famílies, docents i altres educadors i territori

Prova pilot

Els impulsors de la proposta recomanem iniciar una prova pilot amb centres interessats en aquest nou horari, que permeti treballar i avaluar el model a petita escala per anar-lo estenent progressivament. Apunten l’etapa de secundària com a urgent per iniciar un pla experimental i també afirmen que l’extensió del model d’instituts-escola és una bona oportunitat per pilotar l’aplicació de la proposta.

A més, tal i com s’ha fet en altres llocs de l’Estat, és necessari que el De-partament d’Educació desenvolupi una normativa i regulació dels horaris escolars per tractar les demandes de canvi a partir de criteris comuns d’equitat i qualitat educativa.

Exemples pràctics

La proposta planteja que cada centre educatiu adapti els seus horaris escolars, en el marc proposat, i d’acord amb els seus interessos. Per visualitzar el que podria significar la seva aplicació, la Fundació Jaume Bofill i la FMRP dibuixen diversos exemples pràctics, que es poden veure a la publicació presentada.