Futurs/es docents i educadors/es socials de Lleida connectats/des amb la mirada 360

21 Desembre 2022

Des de la Xarxa Territorial d’Educació 360 a Lleida s’han impulsat accions adreçades a incorporar la perspectiva d’Educació a temps complet a l’alumnat dels graus d’Educació Social i d’Educació Primària de la Facultat d’Educació Psicologia i treball Social (FEPS) de la Universitat de Lleida.

Àngels Torrelles, coordinadora de la Xarxa d’Educació 360 a Lleida.
Olga Bernad i Agustín González, professors de la FEPTS i membres del Grup de Recerca i Anàlisi Social i Educativa de la UdL.

Aquestes actuacions han estat emmarcades dins el programa d’educació per a la transformació social “Aules contra la pobresa”, desenvolupat per la unitat de Desenvolupament i Cooperació de la UdL (ODEC). S’ha comptat amb la col·laboració de personal docent pertanyent al grup de Recerca i Anàlisi Social i Educativa de la Universitat de Lleida, i la tècnica de l’ODEC, amb la fi de fomentar l’esperit crític de l’alumnat i prendre consciència del gran repte que presenten les situacions de desigualtats educatives i socials existents actualment i com poder revertir-les des d’una mirada educativa 360, tot presentant diverses experiències d’àmbits diversos.

La universitat ha de tenir un compromís en Educació 360, desenvolupant aquesta mirada transversal en l’alumnat. Cercar que prenguin consciència, com a futurs/es professionals de l’educació, de la importància de tenir una visió educativa àmplia i oberta, per tal de contribuir a la millora de les oportunitats educatives d’infants i joves i afavorir la inclusió i l’equitat.

Amb aquesta acció s’han establert ponts entre la docència i les experiències en contextos educatius reals, connectant l’educació formal i la no formal i propiciant enriquiments d’aprenentatges mutus per ambdues parts.

Les exposicions, les visites i les experiències viscudes en les sessions han cercat la connexió amb l’entorn i la comunitat, coneixent diferents experiències pràctiques tot afavorint aprenentatges significatius per a l’alumnat connectats a la realitat dels contextos socioeducatius. Educar i formar els futurs educadors comprèn desenvolupar competències de treball en xarxa i col·laboració amb altres professionals. El fet de visitar escoles ha permès conèixer la realitat d’aquestes, els contextos socials on es situen, l’alumnat i les seves famílies, i tots aquells professionals que hi treballen.

L’experiència ha estat valorada positivament tant per l’alumnat i docents universitaris, com pels centres educatius i els membres de la xarxa Educació 360. Actualment s’està treballant per consolidar aquesta col·laboració de cara als propers cursos i incloure la mirada 360 dins els plans d’estudi dels graus d’educació. Aquest curs, aquestes accions s’han dut a terme en el marc d’unes assignatures concretes, es pretén en un futur obrir l’acció a tot l’alumnat de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, mitjançant l’organització de seminaris, jornades, webinars i/o espais de debat, oberts a tota la comunitat.

Qui s’hi ha implicat?

Seguint un model de treball en xarxa han participat i col·laborat en les accions dutes a terme, el professorat de la UdL i diferents agents d’entitats, institucions i centres educatius de Lleida.

D’una banda, diversos professionals, membres de la Xarxa Territorial d’Educació 360 de Lleida, han presentat en sessions presencials a la Universitat de Lleida les seves experiències d’educació 360 en l’àmbit del lleure per infants i joves de la Fundació Verge Blanca, educació inclusiva amb infants i joves de l’Associació Down i polítiques de lleure educatives de l’ajuntament del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell).

També s’han presentat experiències d’àmbit comunitari com La Descomunal, comunalitat urbana a Lleida, nascuda des del teixit social i auspiciada des de la Regidoria de Participació de L’Ajuntament de Lleida, la Cooperativa La Baldufa, UE Gardeny i l’Obra Social Maristes-Lleida, amb el fi de promoure espais d’ajuda mútua mitjançant xarxes que fomentin accions d’àmbit esportiu, cultural i socio-laboral.

Tot això s’ha complementat amb una sessió teòrico-pràctica centrada en desigualtats educatives i educació 360, impartida per la investigadora de la Universitat de Barcelona, Sheila González.

D’altra banda, amb el propòsit de connectar-nos amb els contextos educatius de l’entorn, s’han visitat dues escoles d’educació infantil i primària de Lleida de màxima complexitat (Escola Sant Josep de Calassanç i Escola Balàfia-Pinyana), situades en dos barris de Lleida de diferent perfil i que incorporen la mirada educativa 360, amb l’objectiu de millorar les condicions d’aprenentatge i propiciar la inclusió social i educativa de l’alumnat que atenen.

En aquests centres educadors 360, s’ha visibilitzat la figura dels educadors i educadores socials com una figura clau, que juntament amb l’equip docent, suma, connecta i vincula els temps i espais, lectius i no lectius; vinculant l’escola amb altres agents del territori; treballant amb les famílies amb la finalitat de fomentar la participació, la relació i la comunicació amb l’escola, acompanyant itineraris més personalitzats dels infants i joves en els seus aprenentatges, tot creant espais de socialització i d’inclusió per a l’alumnat.