Projecte Rossinyol-Fundació Servei Solidari

Projecte de mentoria en el lleure d’infants/joves d’entre 6è de primària i 2n d’ESO amb dificultats socials i risc de fracàs escolar, que es concreta en l’acompanyament a activitats diverses per part d’un jove universitari o de cicle superior una tarda a la setmana en horari no lectiu.

El procés de selecció de l’alumnat el duen a terme les pròpies escoles o instituts de Barcelona que, a instàncies de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament i de la Fundació Servei Solidari, han acceptat implicar-se en el programa al tenir perfils d’alumnat susceptibles de ser-ne usuaris. Els destinataris són infants o joves amb risc de fracàs escolar i famílies amb una situació econòmica desfavorida, baix capital cultural, i/o dificultats amb la llengua catalana o castellana.

Una vegada identificats els infants o joves i buscades les persones voluntàries per part de la Fundació, es determinen les “Parelles Rossinyol”. A l’inici de cada curs s’organitza una festa per tal que mentors/es, infants o joves i les respectives famílies tinguin un primer contacte. En aquesta reunió es signa un acord amb el compromís de quedar un dia a la setmana i se’n fixa la logística (hora i lloc on es recollirà l’infant o jove).

L’acompanyament es desenvolupa entre octubre i maig (ja que es considera que l’experiència comença a ser significativa a partir dels 6 mesos) una tarda a la setmana durant 3 hores en horari no lectiu; consisteix en la participació en qualsevol activitat cultural o de lleure mitjançant la qual l’infant/jove tingui l’oportunitat de conèixer l’entorn i enriquir-se e l’experiència compartida amb el mentor/a. Preferentment ha de tractar-se d’activitats gratuïtes o semigratuïtes per a facilitar la continuïtat de l’infant/jove més enllà del programa.

Actualment el projecte està implantat a 12 escoles de Barcelona amb un total de 52 parelles rossinyol. Com a principals reptes de futur destaquen el d’aconseguir una major implicació de les famílies, l’extensió del projecte a altres municipis i una major disponibilitat de temps dels centres educatius per a fer un seguiment més proper i diari del projecte.