Adolescents en xarxa en la vida cultural i social de la ciutat. Adolescències360 – Granollers

Aquest programa facilita la participació dels adolescents de Granollers a un conjunt d’activitats culturals, esportives i de lleure organitzades des de l’Ajuntament de Granollers amb la col·laboració d’entitats del municipi. La intenció és millorar la socialització, les competències i els aprenentatges socioeducatius dels adolescents i les seves famílies, a través de propostes culturals, esportives, formatives i participatives.

Com a novetat d’aquest curt 2018-2019, s’ha iniciat un espai de participació de les adolescències, amb el nom de Fòrum 12-16. L’objectiu és oferir un procés d’aprenentatge democràtic i de participació activa dels nois i noies en la vida política i social de la ciutat, alhora que fer sentir la seva veu.

L’aposta del projecte socioeducatiu Adolescències360 és un canvi de paradigma on es canvia el concepte d’usuari passiu a usuari proactiu, treballant per projectes amb els propis adolescents, des d’una mirada sistèmica sobre les necessitats de les adolescències de la ciutat per tal de poder oferir respostes a les seves demandes explícites o detectades.

L’Adolescències360, entre d’altres, consta de:

  • El programa Etcètera ofereix activitats a la tarda en base a la jornada compactada que implementaven els instituts públics de la ciutat. La base rau en iniciar un enfocament integral de la connexió entre escola i temps de lleure per tal de millorar l’èxit educatiu i social per provocar experiències significatives en la construcció de la ciutadania. En aquest sentit es va optar per tres grans àmbits d’acció: itineraris educatius, espais de relació i espais d’acció social i voluntariat. A la primera fase es va començar amb «Tallers» i a la tercera edició (febrer-maig 2018) s’hi han incorporat nous espais, «els Binomis» amb una perspectiva més d’intervenció socioeducativa i promoció comunitària. El programa posa especial atenció als nois/es que es troben en situacions de vulnerabilitat, l’oferta és comuna a tots els centres ja que es cerca l’heterogeneïtat dels grups. La participació en aquestes darreres edicions de funcionament de l’Etcètera ha estat de 170 nois i noies.
  • El Fòrum 12-16, creat el 24 d’octubre de 2018, com a espai de participació de les adolescències comportarà un procés d’aprenentatge democràtic i de participació activa en la vida política i social de la ciutat. L’espai de participació recollirà les propostes de la taula tècnica de professionals recollides en un Pla bianual d’acció i transformarà aquestes propostes en accions viables, dissenyades per ells mateixos a les comissions de treball, amb la complicitat dels espais de participació ja creats.

El document que us convidem a consultar i descarregar fa balanç del primer any de vida del projecte Etcètera. Es tracta d’una fotografia que analitza les fortaleses i també les debilitats de la iniciativa i els reptes de futur marcats per l’Ajuntament de Granollers.