Programa Entre instruments – Escola Municipal de Música del Prat de Llobregat

Projecte, emmarcat dins del programa de “Música i Comunitat”, que consisteix en la participació del professorat de l’Escola de Música en l’assignatura d’educació musical de les escoles del municipi per a enriquir la formació instrumental dels especialistes dels centres.

El programa dóna l’oportunitat a 350 alumnes, de 3r fins a 6è de primària, d’aprendre a tocar instruments de corda, vent i percussió, i de participar en activitats orquestrals. Es concreta en la participació a l’assignatura d’educació musical de les quatre escoles del Prat de Llobregat de 2 professors de l’Escola de Música Municipal compartint l’aula amb l’especialista del centre. I entra a formar part del projecte educatiu de cada centre.

Els objectius immediats del projecte són democratitzar l’accés a la música i enriquir l’àrea d’educació artística de les escoles. L’objectiu a mig i llarg termini és empoderar els mestres de música de primària per tal que puguin acabar liderant de manera autònoma un projecte d’orquestra a cada escola.

Com a principals reptes de futur s’apunten l’exportació de l’activitat d’orquestra al temps no lectiu, la sostenibilitat econòmica del projecte a llarg termini si no s’aconsegueix l’empoderament dels mestres de les escoles, i una major participació de les famílies en el procés d’aprenentatge.