Com aplicar l’Educació 360 en un municipi de 3.500 habitants – Castellbell i el Vilar

Amb la mirada posada en la lluita contra l’abandonament escolar i en l’èxit educatiu, aquest programa impulsa, per tercer any consecutiu, un increment de l’oferta d’activitats extraescolars als centres d’educació primària i secundària de Castellbell i el Vilar, acompanyat d’una ambiciosa convocatòria de beques.

Actualment, el projecte que ja afronta el seu tercer curs, continua la seva aposta pel reforç de les competències dels infants i joves. Ho fa, a través de l’impuls d’activitats extraescolars, com la música, l’anglès, el tennis i les manualitats. Un altre dels objectius fixats és el foment de la implicació de les famílies en l’educació del seus fills, al llarg de tota la trajectòria educativa. En aquest cas, s’ofereix un programa d’activitats a la bebeteca i tallers d’oficis.

Amb la voluntat de promoure l’accés universal a l’educació fora de l’horari lectiu, l’ajuntament manté un programa d’ajuts socials. A més, es situa el Consell Escolar Municipal com a centre de decisió i seguiment del programa d’Educació 360.

Origen del projecte

El projecte es va posar en marxa a les escoles del municipi el setembre de 2016 per tal de fer front a l’alt índex d’abandonament escolar i de promoure l’èxit educatiu. Per tal d’aconseguir-ho es va apostar per la formació en competències i valors en un context d’educació no formal: les activitats extraescolars.  Es va decidir que les activitats es realitzessin en horari no lectiu (entre les 16:30 i les 17:30h) un dia a la setmana i subvencionades fins a un 90% en els casos de famílies amb una situació econòmica desfavorida.

Es va optar per tres activitats diferents a les que oferien les escoles i instituts del poble, i alternatives a les més habituals: educació musical, tennis i cuina. Amb les inscripcions, es va concretar la distribució de les preferències: educació musical es realitza als centres de primària i secundària mentre que tennis i cuina es duen a terme exclusivament als centres de primària per manca de demanda als instituts.

Durant el primer curs de funcionament, 2016/2017, la participació va ser de 26 infants i joves, la majoria provinents de contextos socioeconòmics desfavorits. Incrementar aquesta xifra, que ja és un èxit tenint en compte que l’Ajuntament només va disposar de 3 mesos per a dissenyar el programa, és un dels reptes actuals del projecte. D’altres aspectes a millorar són l’augment de la implicació de les famílies i dels equips directius dels centres.

El document que us convidem a consultar i descarregar reflecteix l’experiència, en el seu primer any d’existència. Es tracta d’una fotografia que analitza els reptes i necessitats del municipi i la forma en què es va començar a treballar per a afrontar-los.