Programa de reforç escolar – Ajuntament de Sant Joan Despí i Esplai Tricicle

Aquest projecte consisteix en un espai de reforç escolar i de lleure educatiu dirigit a l’alumnat de 3r a 6è de primària amb situacions econòmiques desfavorides de l’escola Roser Capdevila de Sant Joan Despí. Consisteix en un espai de reforç escolar 2 dies a la setmana i activitats d’esplai els dissabtes.

El programa, impulsat per l’Ajuntament i gestionat per l’esplai El Tricicle, té com a principals objectius compensar les desigualtats socioeducatives i prevenir l’abandonament escolar prematur dels infants d’aquesta escola, d’elevada complexitat. Per aconseguir-ho s’organitzen dos tipus d’activitats:

  • L’espai de reforç escolar: 2 dies a la setmana entre les 16:30. i les 19:00h al Centre Cívic del barri (fer-ho en un espai aliè a l’Escola és un canvi introduït respecte el plantejament inicial que ha aportat resultats molt positius). S’hi intercalen estones de joc dinamitzat i estones de reforç escolar.
  • L’esplai del dissabte: ofereix activitats de lleure educatiu obertes a tots els infants del municipi.

La selecció de l’alumnat la du a terme l’Escola conjuntament amb l’equip tècnic de Serveis Socials de l’Ajuntament. Paral·lelament els tutors/es traslladen als educadors/es de l’Esplai la informació sobre cada alumne/a i s’estableix un pla de treball individualitzat; la coordinació entre tutors/es i el responsable de l’entitat es manté amb periodicitat mensual durant tot el curs. En aquest sentit, la integració entre l’Escola i l’Esplai és una de les principals fortaleses del projecte i s’ha extès a altres moments de la vida escolar.

Pel que fa als elements de millora cal destacar la continuïtat del servei més enllà de l’etapa d’educació primària, la creació d’espais de treball transversals Esplai-Escola- Serveis Socials i l’ampliació de l’espai físic en el que es desenvolupen les activitats.