Programa Ciutat-Escola – Sabadell

Projecte de l’Ajuntament de Sabadell que, actuant com a engranatge entre escoles/instituts i entorn, posa a l’abast dels centres educatius de la ciutat els recursos que ofereix el municipi (empreses, entitats i institucions) per ampliar les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat en horari lectiu.

A través del Catàleg d’activitats del Programa la Regidoria d’Educació ofereix a les escoles i instituts tallers, visites i activitats de tot tipus: científico-tecnològiques, artístiques, d’educació en valors, d’educació per al consum, de salut, d’història i patrimoni, d’orientació a l’emprenedoria, etc. La publicació del catàleg i la tramitació de les inscripcions es fan íntegrament a través d’una pàgina web cosa que en facilita molt la gestió.

Per tal de garantir l’equitat es llença de manera paral·lela una convocatòria d’ajuts als centres, que són els qui determinen la destinació dels recursos: costejant la participació d’alumnat amb majors dificultats econòmiques, finançant les activitats que considerin prioritàries o sufragant la despesa de transport. A banda d’aquests ajuts algunes de les entitats organitzen un nombre limitat d’activitats gratuïtes a les que tenen prioritat d’accés els centres de les zones desfavorides.

Actualment hi ha 63 entitats participants, que ofereixen unes 200 activitats per les que passen més de 100.000 alumnes cada curs.

Durant els 12 anys de funcionament del Programa s’han evidenciat els beneficis que aporta per a totes les parts implicades: alumnat (que té l’oportunitat de viure noves experiències educatives), escoles (que tenen accés unificat a un conjunt de recursos educatius), entitats (que poden establir contacte amb les escoles sense anar “porta a porta”), i ajuntament (que pot establir una interacció continuada amb escoles i entitats).

Entre els reptes de futur destaquen les dificultats per a mesurar l’impacte i l’aprofitament de les activitats, i l’extensió del projecte a l’horari no lectiu (en el que, de fet, ja s’està treballant).