Escola Eduard Marquina – Barcelona

L’Escola Eduard Marquina va iniciar fa 4 anys un procés de transformació dels horaris per tal de fer front a l’elevat percentatge d’absentisme i de garantir a tot l’alumnat les mateixes oportunitats en el temps no lectiu. És per això que va concentrar les classes al matí, va convertir la sisena hora en menjador educatiu gratuït i va establir una oferta d’activitats de tarda amb un cost simbòlic.

Amb aquesta estratègia de redistribució horària i de conversió del menjador en hora lectiva s’aconsegueix d’una banda eliminar les situacions de malnutrició. I per l’altra, que l’alumnat no marxi a casa i, per tant, assegurar que participi de les activitats de tarda: anglès, art, piscina, música, anglès, multiesport, reforç escolar, etc.

La integració en el projecte educatiu de centre d’aquestes activitats garanteix la continuïtat entre les activitat acadèmiques i les extraacadèmiques: les activitats que s’ofereixen a la tarda, a càrrec de tres entitats socioeducatives del barri, estan relacionades amb els continguts de les assignatures però des d’una vessant d’educació no formal. Una vegada finalitzen les activitats escolars a les 16h. el centre es manté obert fins les 21h. i s’hi organitzen activitats per apropar les famílies a l’escola, com per exemple cursos de català.

En aquests 4 anys els efectes positius del projecte són més que evidents: l’absentisme s’ha reduït del 18% al 5%, tots els infants de l’escola tenen accés a les activitats extralectives, la conflictivitat entre l’alumnat durant l’estona del migdia ha disminuït dràsticament, i s’ha reforçat el vincle afectiu entre professorat i alumnat al compartir l’estona de menjador.

Com a principals reptes de futur s’apunten la necessitat de buscar noves fonts de finançament per a garantir la sostenibilitat econòmica del projecte, l’ampliació de la durada de les activitats de tarda per a incrementar les oportunitats educatives dels infants –la majoria d’ells provinents de famílies en situació desfavorida–, i la dificultat de trobar estones de coordinació entre el professorat.