+ Educació – Escola la Maquinista (Barcelona)

Projecte per a fomentar les activitats de lleure en família en què l’escola actua com a motor de la participació oferint un passaport de tallers organitzats per entitats i equipaments culturals del barri; el passaport es va segellant a mesura que es realitza cadascuna de les activitats. Els infants i famílies amb un mínim de 10 segells es graduen en un acte que té lloc a la Universitat de Barcelona a final de curs.

Es tracta d’activitats gratuïtes que en el seu origen arribaven a un públic reduït i que, a través d’aquesta promoció que en fan els centres educatius, s’han democratitzat i arriben a un públic molt més ampli. L’oferta és molt diversa: des de l’Espai nadó fins a concerts, passant per tallers de dansa, cinefòrums, tallers TIC o activitats esportives.

Al tractar-se de tallers de caràcter puntual l’objectiu és que famílies i infants coneguin els recursos que tenen a l’entorn i tinguin l’oportunitat de vincular-s’hi. En aquest sentit, un dels punts innovadors del programa rau en posar la família com a focus d’intervenció en tant que agent clau en la millora de l’èxit educatiu de l’infant.

Fins ara s’ha aconseguit la participació d’entre un 20 i un 30% de les famílies de les escoles del barri, una xifra gens menyspreable però que cal millorar; aquest és de fet el principal repte de futur del projecte.