F’Estiu Jove Viladecans: més i millors oportunitats educatives per als joves

27 Setembre 2022

Marc Alonso i Ruth Cebador, tècnics d’Educació de l’Ajuntament de Viladecans, referents d’Educació 360

El F’Estiu Jove 2022 és una proposta d’activitats pels adolescents i joves del municipi, incloent la franja d’edat entre 12 i 18 anys. Tota la programació ha estat organitzada i gestionada per l’Ajuntament de Viladecans amb la finalitat de crear més i millors oportunitats educatives fora del període escolar, programant des del 27 de juny fins el 22 de juliol tota una proposta d’activitats gratuïtes.

Les activitats del programa han estat generades a partir de les seves aficions i els seus interessos, intentant generar una proposta motivadora i atractiva. A més, s’ha treballat de forma inclusiva, adaptant les activitats a la diversitat dels propis participants i, específicament, creant una activitat adaptada per joves amb diversitat funcional.

Els objectius del F’Estiu Jove 2022 han estat:

  • Accés gratuït a les activitats d’estiu.
  • Creació d’itineraris educatius personalitzats.
  • Participació dels joves en activitats municipals.El F’Estiu Jove 2022 ha tingut un total de 670 participants en 37 activitats culturals, entre les quals: ceràmica, graffitti, serigrafia, rimes, k-pop, hip-hop, comercial dance, twerk i viatges low-cost, esportives (bàsquet, futbol, voleibol i ping-pong), tecnològiques (podcast i twich) i lúdiques (scooter, parkour i hort vertical).

La voluntat de l’Ajuntament amb l’impuls d’aquest programa és promoure una oferta específica per adolescents i joves per tal de promoure les competències socioemocionals, dinamitzant nous estímuls i propostes on poguessin participar per enriquir el seu estiu.

Ha estat clau difondre la proposta i l’oferta per mitjà dels propis centres educatius, per tal de garantir igualtat d’oportunitats i accés a la informació i, a més, que els diferents professionals (tutores, orientadores, educadores de carrer…) coneguessin de prop la proposta per tal que poguessin fer de prescriptors per al seu alumnat.

A més, també han estat els propis joves els comunicadors de la proposta, ja que una de les accions de la campanya de comunicació, va ser que ells mateixos (alumnat de 4rt d’ESO) eren els encarregats d’enganxar per la ciutat les enganxines amb els QR on es podia trobar la programació de totes les activitats.

Un dels punts forts de la nostra proposta és que l’equip que ha liderat el programa era mixt entre diferents departaments (Joventut, Esports i Educació) i això ha suposat que realment podem parlar d’un treball transversal real, ric per la diversitat de mirades i que ens ha permès una major flexibilitat i adaptació al públic adolescent i jove. També, a nivell d’organització municipal, és clau el lideratge de la proposta a nivell d’àmbit per tal que la proposta fos coneguda per tots els agents qui treballem amb aquest públic, i les seves famílies.

La valoració d’aquesta edició del F’Estiu Jove és força positiva i ens encoratja a continuar treballant en propostes específiques per als adolescents i joves de la ciutat.