Organitzar un temps de migdia educatiu i saludable a la comarca

Moianès

Descarregar fitxa

A través del projecte Temps del migdia (menjador escolar i activitats de lleure) es vol garantir una qualitat educativa i alimentària, la connexió amb els projectes educatius dels centres, l’equitat en el seu accés, la governança i la sostenibilitat. Tot aquest engranatge permet avançar en la igualtat d’oportunitats educatives a la comarca.

Destinataris: infants de 3 a 12 anys.


“En el temps del migdia es poden fer activitats educatives molt profitoses pels nostres fills”

Sandra Florez
AMPA Escola Sesmón d’Oló