Educar i conviure en el temps no lectiu en clau 360

Salt

Descarregar fitxa

Salt és un municipi amb una de les densitats de població més altes d’Europa que disposa d’un elevat percentatge de població infantil i juvenil, una intensa mobilitat de la seva població i una contínua arribada de població d’origen estranger en situació vulnerable.

Juguem? és un programa de caràcter preventiu que ofereix als infants i adolescents activitats extraescolars i de lleure socioeducatiu. El seu objectiu és facilitar-los l’oportunitat de créixer a nivell personal, d’acord amb l’equitat, la convivència i la implicació de centres educatius, entitats, comerços i famílies en clau de vila educadora.

Destinataris: infants i joves.