Projecte de ciutat per la cohesió social i l’èxit educatiu

La iniciativa de l’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet”, conflueix amb l’elaboració del Pla Educatiu de Ciutat en la que estan compromesos els centres educatius, les entitats socioeducatives i l’ajuntament.

El diagnòstic compartit entre tots els actors permetrà incidir en millorar les oportunitats educatives per a tothom. Amb el convenciment que un major vincle entre temps lectiu i no lectiu fomentarà la cohesió social i incrementarà el rendiment escolar.