Extraescolars coordinades per afavorir l’equitat

L’experiència de Manlleu demostra com l’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” és una bona estratègia per avançar en l’equitat i la cohesió social. També per vincular els diversos actors de la comunitat en un projecte educatiu compartit: escola de música, biblioteques, centres educatius i AMPA.

Manlleu es proposa desenvolupar projectes de patis oberts, establir espais d’estudi assistit als centres educatius del municipi en horari no lectiu, obrir biblioteques escolars i generar col·laboracions entre centres educatius i l’Escola Municipal de Música per oferir noves oportunitats educatives a infants i joves.

Un primer resultat del projecte pilot desenvolupat des del curs 2016-17 consisteix en l’elaboració d’una oferta conjunta i interrelacionada d’activitats extraescolars per part de les AMPA de la ciutat.

Un dels reptes a abordar en aquest curs és reforçar la connexió entre les activitats que ofereixen les AMPA i els projectes educatius dels centres.

Manlleu es beneficia del treball en xarxa entre els diferents agents, propiciat pel Projecte Educatiu de Ciutat.

“Els projectes que funcionen millor són els que parteixen de la xarxa de la comunitat educativa. La incorporació de la música coral a les escoles n’és un exemple”

Betlem Parès i Núria Puig
Responsables de Serveis a la persona i d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu