Extraescolars coordinades per afavorir l’equitat

L’experiència de Manlleu demostra com l’Educació 360 és una bona estratègia per avançar en l’equitat i la cohesió social. Davant la necessitat d’oferir una proposta àmplia d’activitats extraescolars que beneficiï el màxim d’infants i joves del municipi, s’elabora un catàleg conjunt d’activitats per part de les AMPA de Manlleu.

Manlleu_Educació_360El curs 2017-2018 és el segon que es duu a terme aquesta iniciativa, ja que Manlleu és un dels 11 projectes pilot que acompanya l’Aliança Educació 360, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

La Comissió d’Extraescolars de primària i secundària, formada per un representant de cadascuna de les AMPA de Manlleu i l’Ajuntament de la ciutat dissenyen, de forma conjunta, el catàleg d’activitats extraescolars de la ciutat.

D’aquesta manera, es garanteix l’oferta d’extraescolars que les escoles i instituts, per si sols, no podrien dur a terme. La proposta, a més, afavoreix la relació entre nois, infants i famílies de diferents centres educatius.

Elements clau en el catàleg conjunt d’extraescolars

Per a poder tirar endavant aquesta iniciativa, s’han fet diversos canvis organitzatius:

– Retard en l’inici de les activitats, que comencen a les 17.15 per a facilitar que els infants i joves es puguin desplaçar d’un centre a un altre

-Difusió del catàleg d’extraescolars per a informar a totes les famílies del municipi

-Mostra al carrer per a donar a conèixer les extraescolars que ofereix el catàleg a les famílies i donar la possibilitat de provar-les

També es compta amb els següents recursos:

-Es subvencionen les activitats extraescolars de secundària i de primària

-L’ajuntament organitza directament les activitats de difusió adreçades a les famílies

-Línia de beques per a les famílies que ho necessiten

-L’ajuntament contracta una persona per a fer la coordinació de la Comissió d’Extraescolars

Manlleu es beneficia del treball en xarxa entre els diferents agents, propiciat pel Projecte Educatiu de Ciutat.

“Els projectes que funcionen millor són els que parteixen de la xarxa de la comunitat educativa. La incorporació de la música coral a les escoles n’és un exemple”

Núria Font i Betlem Parès
Responsables de Serveis a la persona i d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu