Oferta coordinada d’extraescolars al municipi

Manlleu

Descarregar fitxa

Més de trenta agents educatius d’escoles, instituts, AMPA, tècnics de l’ajuntament i entitats educatives, promouen una nova oferta d’extraescolars d’acord amb la qualitat i l’equitat educativa. Des d’aquesta reorganització, s’aconsegueix que els nois i les noies, les seves famílies i la comunitat educativa de Manlleu disposin d’una proposta i una visió global i transversal de les oportunitats educatives més enllà de l’horari lectiu.

El resultat principal d’aquest procés col·lectiu es materialitza en l’elaboració dels catàlegs de presentació de les activitats extraescolars. Concretament, durant el curs 2018-2019 s’han dut terme 29 activitats a l’etapa de primària i 9 a l’etapa de secundària, en les quals han participat un total de 496 infants i joves, que representen respectivament, el 20% i el 10% de Manlleu.

Context i necessitat detectada

Es constata al municipi que els centres educatius, per ells sols, no poden garantir una oferta àmplia i diversa d’activitats. L’existència de duplicitats i la manca d’oportunitats educatives pel conjunt d’infants i joves del municipi, evidencia la necessitat de revisar-ne l’oferta. En conseqüència, la iniciativa dona resposta a la necessitat de fer un pas més en la coordinació entre les AMPA de les escoles i instituts.

Factors d’èxit de l’experiència

  • L’acompanyament de l’Ajuntament i de la comissió d’extraescolars
  • El lideratge compartit entre els diferents agents
  • Espai de co-construcció. Xarxampa (la xarxa d’AMPA del municipi) s’ha evidenciat com a element clau
  • Estratègies per fomentar l’equitat: s’han impulsat ajudes econòmiques subvencionant les activitats; s’han rebaixat els preus de les activitats; s’ha revisat l’organització horària de les activitats per tal de facilitar la participació de l’alumnat fora el seu centre educatiu de referència…
  • Difondre l’oferta educativa a les famílies per mitjà dels centres educatius: dinamització i ús dels catàlegs d’extraescolars i organització de la jornada de Mostra de les activitats al carrer.
  • Establir uns criteris comuns de qualitat ha aportat garanties legals i una millor percepció per part dels diferents agents implicats.
  • Disposar de dades i d’instruments de mesura per reorganitzar l’oferta.
  • Compartir espais dels diversos centres educatius.

Us convidem a aprofundir sobre els elements més significatius de l’experiència, els factors d’èxit, beneficis previstos en infants i adolescents i la comunitat educativa i les recomanacions per a transferir el model, en aquest model d’experiència pilot.

“Els projectes que funcionen millor són els que parteixen de la xarxa de la comunitat educativa. La incorporació de la música coral a les escoles n’és un exemple”

Núria Font i Betlem Parès
Responsables de Serveis a la persona i d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu