Acció coordinada dels municipis de la comarca

El Consorci del Lluçanès promou una xarxa de col·laboracions i vincles entre els agents del territori: centres educatius, biblioteques, AMPA, serveis de formació d’adults.

“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” amplia les oportunitats educatives a tots els municipis i vol connectar l’escola i els recursos de la comunitat.

El desenvolupament dels serveis de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès és un element clau que mostra l’abast i el potencial de les col·laboracions entre diferents agents educatius. El Lluçanès disposa d’un sistema de beques que vol facilitar l’accés a les noves oportunitats educatives.

El Consorci del Lluçanès treballa per integrar al Pla d’Acció del Lluçanès Territori Educador els principis de l’Educació a Temps Complet, concretant-lo en la planificació d’actuacions per al període 2018-2020.