Espais per aprendre, espais per compartir

17 Desembre 2018

Aquest curs, a partir de la formació feta amb la Fundació Jaume Bofill, posarem en marxa el projecte: Espais per aprendre, espais per a compartir, centrant-nos en el projecte que ja tenim
de l’atelier i l’art. L’hem ampliat i modificat, segons els plantejaments fets a través de la formació, per tal de tenir més pes en la comunitat i que la primera infància tingui més
visibilitat i se la volori dins el seu entorn social.

REPLANTEJAMENT DEL PROJECTE
En el projecte plantejat a l’inicis, volíem abarcar un ventall molt gran, tant de competències com d’agents, la qual cosa ens impedia centrar-nos en una proposta més acurada i concreta.
Després de les diverses sessions dins del marc del projecte Educació 360 i treballant acompanyades d’en Josep Farreny, el nostre facilitador, hem vist que necessitem centrar-nos
en un únic espai per tal de poder iniciar una xarxa de relacions on poder fomentar la creativitat dels infants i poder posar de manifest la seva capacitat creativa mitjançant el treball compartit
entre l’Atelier, el centre d’Art de la rectoria i l’I.E.S Vilamajor.

Tenint en compte que tot el que ens envolta educa, seguim valorant el fet d’establir un
projecte educatiu basat en l’aprenentatge significatiu, però aquest cop no ens centrem
exclusivament en els espais de l’escola, sinó que els relacionem amb un dels espais artístics
més rellevant del poble, el Centre d’Art la Rectoria.
Així doncs, a través de l’Atelier i el Centre d’Art la Rectoria, pretenem vincular l’art i la
creativitat dels infants a la comunitat.

1 Destinatari.
El projecte va dirigit als infants de l’Escola Bressol Pit Roig de Sant Pere de Vilamajor, per tal de
donar resposta a la seva necessitat d’aprendre. L’art és present en el nostre dia a dia, però
sovint passa desapercebut perquè la creativitat sembla estar associada a un món d’adults.
Creiem en un infant capaç, competent i amb la necessitat de compartir socialment, però
també de sentir-se part activa dins la societat. Per aquest motiu pretenem ampliar les
possibilitats d’explotar la seva capacitat creativa sortint de l’espai escolar i ampliant els
recursos per a oferir una major experiència artística.


Descarregar

2 Objectius:
● Afavorir un espai de creació amb riquesa de material plàstic per facilitar la creativitat dels
nens i nenes.
● Establir relacions directes amb el centre d’art la Rectoria.
● Afavorir el llenguatge plàstic i artístic.
● Valorar els espais, materials i creacions pròpies i dels altres.

3 Desenvolupament dels objectius:
* L’equip:
Es du a terme els primers contactes amb el Centre d’Art La Rectoria, amb qui es valida el
projecte i s’estableix un calendari d’intencions de les activitats, coordinat per la Míriam Oliva.
La Núria Oliva i la Mireia Roca, s’encarreguen de l’elaboració del projecte i la preparació dels
espais. La Mireia Roca s’encarrega de la difusió a les xarxes socials. Un cop validat el projecte
amb el Centre D’art, el compartim amb la resta del claustre i amb les famílies. S’intenta també
fer partícep a l’IES Vilamajor.

* Agents implicats:
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ( àrea de cultura), Centre d’Art la Rectoria, i Escola
Bressol Municipal Pit Roig.

* Proposta d’activitats:
A partir de les visites a les exposicions pretenem establir un diàleg amb l’art i aproximar-nos al
llenguatge plàstic com a mitjà d’expressió. Per a cobrir aquest objectiu, establim un seguit
d’activitats, després de visitar cada exposició. Un cop els infants connectin amb el llenguatge
plàstic, convidarem a les famílies a fer un taller actiu, on poder compartir l’experiència. Com a
final de projecte, es durà a terme una exposició del treball realitzat.

4 Difusió:
És important fes visible el projecte per tal de poder compartir l’experiència i enriquir-nos
plegats. Així doncs, totes les activitats seran publicades a la pàgina de facebook, a revistes del
poble, i es coordinarà amb l’àrea de comunicació de l’Ajuntament. A l’hora farem ús del
hashtag de la Fundació Jaume Bofill.

5 Avaluació
Per a valorar el funcionament del projecte, farem ús dels següents indicadors quantitatius:
– Participació de les famílies
– Col.laboració dels artistes
– Participació dels infants en les exposicions
– Participació en la visita a la darrera exposició amb el treball dels infants.

7 Conclusions:
La participació en la formació realitzada per la Fundació Jaume Bofill ens ha permès no només
reflexionar sobre el projecte presentat, sinó sobre una nova mirada a una educació integrada i
oberta a la societat. De la mateixa forma, aquesta constant reflexió ens ha fet adonar que hem de
centrar-nos en un punt concret, per tal de poder elaborar-lo amb uns ítems que ens permeten
treure’n conclusions concretes.