Escoles d’estiu: estratègies per combatre desigualtats educatives

25 Juny 2020

Anna Panisello, presidenta del Moviment de Renovació Pedagògica de les Terres de l’Ebre, parla de la importància que els docents es formin per poder fer front al nou curs que els espera, en què les desigualtats educatives seran més presents que abans, si tenim en compte què l’escletxa digital, social i econòmica s’ha agreujat entre els nostres infants. 

Ara més que mai cal una escola que respongui a les necessitats dels infants, promovent una personalització de l’aprenentatge i una millora dels temps educatius. Les principals necessitats a les que hem de poder donar resposta, el proper setembre, són diverses. D’una banda, recuperar la relació amb els companys, la part social de l’escola que s’ha perdut amb el confinament. De l’altra, reprendre la relació amb l’entorn més immediat i, per últim, recuperar la identitat del jo a l’escola, amb mestres i companys que també s’ha perdut, en aquests mesos. 

Educació a temps complet: estratègies per fer front a les desigualtats educatives

Aquest any no sols hem hagut d’apostar per una nova modalitat a l’hora d’oferir les nostres formacions d’estiu sinó que hem hagut de repensar moltes de les temàtiques. Tot i que el confinament ens va sorprendre amb una planificació ja feta de l’escola d’estiu 2020, hem recollit la necessitat de donar resposta als reptes que l’escola es trobarà el proper curs, canviant o incorporant noves temàtiques. Per tant, en el nostre cas, des del MRP de les Terres de l’Ebre, hem continuat vetllant per l’oferta de cursos basats en la innovació educativa però també aprofitarem per reflexionar, per exemple, sobre el paper que tenen les pantalles en el desenvolupament dels infants o les estratègies per fer front a les desigualtats educatives. Aquestes estratègies es tractaran en el curs Educació a temps complet: estratègies per fer front a les desigualtats educatives que ha nascut, a partir de l’Aliança Educació 360 al territori. En aquest curs, aprendrem estratègies i compartirem experiències sobre el paradigma d’Educació a Temps Complet, que ens convida a transformar els nostres centres escolars en centres educatius: centres connectats amb els aprenentatges que ens ofereix el nostre poble, barri o ciutat i que transformen els usos que fem del temps a les nostres escoles.

Es tracta d’una formació va adreçada a aquells docents i altres perfils professionals educatius (educadors, monitors…) interessats en repensar i transformar les seves escoles com a espais oberts a la comunitat i com a espais per a un acompanyament de l’alumnat en clau d’aprenentatge personalitzat, salut i equitat. 

Es treballarà i debatrà, entre d’altres qüestions, sobre què podem fer els docents en xarxa amb els altres professionals de l’educació per promoure oportunitats educatives lectives i no lectives per a tots els infants, amb l’objectiu de combatre les desigualtats socials. 

Professionals empoderats que treballen en xarxa

Cal lluitar per una formació continuada de qualitat dels professionals de l’educació. Cal, així mateix, no defallir ni caure en el derrotisme que per molts suposa la visió que se’ns planteja del proper curs escolar. Ens calen professionals empoderats, que treballin en xarxa, que trobin espais on ser escoltats i on puguin compartir experiències i donar resposta a les seves inquietuds. Tot i la virtualitat, pensem que l’escola d’estiu d’aquest any ens ajudarà a tancar un curs que, no sols ha estat excepcional sinó que s’ha caracteritzat pel qüestionament del nostre paper en la societat. Necessitem professionals que creguin en una educació que respongui a les necessitats dels nostres infants i que pensin que la formació els donarà ales per continuar avançant.