Gaudeix i aprèn

17 Desembre 2018

“Escola, família i entorn: Junts per la igualtat d’oportunitat” era un projecte que es va posar en
marxa des del Club Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons el curs 2015-16 . El projecte estava
adreçat famílies, infants i joves en risc social al barri Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.
Vam proposar el Projecte de Junts a la Crida Educació 360 per detectar necessitats i proposar
millores. Al principi, durant les sessions formatives amb professionals i quan coneixíem
experiències innovadores, les primeres idees de canvi que ens sorgien sempre eren pensant en
el Projecte de Junts. Al setembre, quan estàvem plenament endinsades en la reformulació, ens
vam assabentar que la subvenció del projecte per al curs 2018-19 va ser denegada. D’aquesta
manera, havíem d’intentar construir un nou projecte gairebé de zero, assentant una base
ferma i sense subvenció econòmica.

A partir d’aquí, va néixer el Projecte “Gaudeix i Aprèn” adreçat 20 infants de 8 a 11 anys de dos
centres educatius públics i les seves respectives famílies en situació de vulnerabilitat
socioeconòmica. El repte principal del nostre Projecte és garantir la igualtat d’oportunitats
mitjançant un treball en xarxa real on el centre sigui l’infant. És a dir, ens vam plantejar com
acompanyar el procés de creixement i aprenentatge amb infants i famílies en risc social tenint
en compte les seves necessitats i interessos. Aquest repte, prové de la necessitat de creació
d’un espai d’aprenentatge durant el temps no lectiu per trencar la dinàmica “de carrer” dels
infants i de la necessitat d’enfortir el vincle infant – família.


Descarregar

L’equip impulsor va ser el Club Infantil Juvenil Sanfeliu Sant Ildefons que va contactar amb dos
centres educatius públics els quals també lideraran el projecte de manera col·laborativa. A la
primera reunió es va fer una explicació del Projecte i els dos centres van voler participar de
manera activa. A la segona reunió es va convocar novament als dos centres i també als
educadors referents de Serveis Socials per construir junts, establir els criteris d’accés, la
coordinació i el seguiment durant el curs.

El següent pas va ser citar a les famílies proposades pel Centre Educatiu per a explicar el
Projecte i saber si volien participar. Actualment estem en procés de formació de grups i la
primera setmana de novembre començarà l’activitat diària amb infants. Serà un espai
d’aprenentatge i de lleure de qualitat partint de les seves necessitats, interessos i capacitats.
Paral·lelament, a les famílies se’ls oferirà espais formatius amb professionals de l’educació. A
més a més, s’emmarcaran dins del Projecte activitats participatives i conjuntes entre família i
infant. Per últim, es portaran a terme activitats de vinculació al territori i comunitàries.

En resum, els agents col·laboradors són L’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBASP),
professionals de l’àmbit de l’educació i la criança (psicòlegs, pediatres, nutricionistes…) i per
últim entitats, professionals i Centres Culturals de la Comunitat. Per facilitar la coordinació, es
crearà una comissió mixta trimestralment i els tutors i educadors/es estaran en contacte de
manera contínua.

A grans trets, la crida 360 ens ha permès reflexionar sobre les debilitats i fortaleses del nostre
Projecte inicial i també ens ha facilitat la construcció d’un segon projecte tenint clar el pilars
fonamentals d’aquest.

Les primeres sessions formatives amb experts ens vam ajudar a marcar els punts principals que
hauria de tenir el nostre Projecte centrat en l’Educació 360. En segon lloc, de les experiències
inspiradores vam extreure idees per aplicar en nostre context. Les sessions de facilitació
individuals van ser molt properes a la nostra realitat i molt pràctiques per poder aplicar en el
nostre dia a dia. A més a més, en moments de incertesa, aquestes sessions ens van aportar
tota la força i energia que necessitaven per construir de nou.

De tot aquest procés, hem obtingut un espai i temps de reflexió molt necessari per poder
millorar la qualitat del nostre projecte. Aquest és el principal consell que voldríem compartir
amb d’altres agents comunitaris que desitgin iniciar un procés de reformulació del seu
projecte. Nosaltres ens hem adonat de la importància de tenir aquests moments d’aturada i de
diàleg per seguir mantenint la il·lusió i l’essència del nostre treball. Durant el curs, esperem
mantenir i prioritzar aquesta dinàmica d’introspecció per seguir creixent i aprenent cada dia.