Els escacs un projecte per compartir

17 Desembre 2018

Casal Cívic Camp Clar i Punt Òmnia

El projecte s’inicia com a un repte educatiu amb el joves que participen de les activitats del Casal Cívic de Campclar; liderat per l’equip del Casal: dinamitzador del Punt Òmnia, educadora joves i responsable de l’equipament. Són joves que majoritàriament es troben en situació d’especial vulnerabilitat, dificultats en les habilitats socials , competencials de concentració i baixa autoestima.

El projecte és una oportunitat per explorar noves metodologies i activitats com l’aprenentatge dels escacs entès com una eina educativa i inclusiva que ha de facilitar i millorar les habilitats socials, el sentiment de pertinença a un grup i  a una comunitat.

Quan vàrem començar, l’espai d’aprenentatge va transformar-se en un entorn silenciós que facilitava la concentració, la estrategia, la presa de decisions…després hi vàrem incorporar la creativitat, el reciclatge, el treball en equip … que va concretar-se amb la construcció d’un joc d’escacs gegants de cartró i un taulell d’escacs pintat al pati per a ús comunitari. Al mateix temps vàrem incorporar el disseny e impressió 3D, amb la finalitat de millorar les competències digitals, el càlcul la geometria, el disseny…

Amb la finalitat de transferir i compartir els aprenentatges i l’experiència , així com oferir respostes a les necessitats del barri com: la manca de projectes educatius i comunitaris que generin noves formes de relació; les poques oportunitats entre els infants i joves d’accedir a les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge; també la baixa participació social de les famílies del barri amb infants i adolescents i dificultats per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats entre infants i joves en situació de vulnerabilitat social ,proposem generar un espai de referència impulsat pel Casal Cívic amb diferents agents col·laboradors com: les escoles i instituts del barri, Associació de veïns de Campclar,  Fundació Tasca(gestió programa de joves),Fundació Pere Tarrés(especialista),FAVBIC (gestió punt Òmnia) i voluntariat del Lecxit; que ens permet fer de pont entre els aprenentatges formals i no formals dels infants, joves i professionals.


Descarregar

És a partir d’aquest moment que el valor del projecte incorpora el valor del treball en xarxa i cooperatiu , eines de coordinació com el mailing ,reunions de seguiment i avaluació… Aquest treball es concreta amb el disseny d’un jocs d’escacs amb peces elaborades per totes les escoles participants que després passarà a formar part de material didàctic per les escoles.

Arribat aquest punt ens plantegem diferents reptes que hem d’afrontar: la visibilització del projecte i màrqueting, el reconeixement intern i extern i la incorporació d’altres agents socials i educatius.  Mitjançant el procés de concreció , reflexió i mentoria hem impulsat: la incorporació del  projecte al PEE(Pla Educatiu d’Entorn), la incorporació d’alumnes d’aula oberta, hem passat de tenir 20 participants a tenir-ne 120 l’any passat i uns 150 aquest any.

Per fer visible  el projecte hem demanat  la seva publicació a la web  de la Generalitat així com notes de premsa i la creació d’un canal de telegram del Punt Òmnia on puguem informar sobre el projecte. També hem gestionat la formació del professorat mitjançant el PEE.

La nostra reflexió envers el projecte és que cal estar molt atents a tot el que succeeix al nostre voltant, hem d’estar oberts a noves formes de fer i de ser; donant sentit, significat i propòsit a la nostra tasca que sempre ha de ser compartida ,inclusiva, significativa, basada en el principi d’equitat i l’aprenentatge actiu i dialògic.