Trhe Músik:al Project

17 Desembre 2018

L’escola de músics i JPC

The MúsiK:al Project, ha sorgit del repte, de connectar els interessos i motivacions dels joves creant un espai musical, participatiu de debat, on compartir les seves inquietuds, buscant solucions, utilitzant la música com a eina transformadora de l’educació i de la societat del futur.
L’equip impulsor del projecte ha estat format per professors de L’Escola de Músics i JPC del Raval, amb llarga experiència en projectes musical amb joves, que han vist la necessitat de donar resposta a aquest repte i a les necessitats dels joves de ser partícips del seu procés educatiu conjuntament amb els professors i la comunitat educativa.
Per arribar a crear aquest projecte hem creat un equip molt heterogeni amb diferents perfils professionals: Especialistes amb dinàmiques de grup, especialistes en noves tecnologies, especialistes amb comunicació i xarxes, especialistes en pedagogia i creació de metodologies i procediments, mestres de primària i secundària i un coordinador. Tots ells amb molta experiència i creadors de projectes educatius, socials i culturals amb joves en l’actualitat.


Descarregar

A la conclusió a la qual hem arribat és: que aquests especialistes, ajudin a dinamitzar aquest espai de joves i els donin eines i recursos. Que conjuntament creïn procediments, metodologies musicals de treball, d’aprenentatge col•laboratiu i emocional, que els capacitin per crear nous projectes educatius que transformin la seva realitat i el seu futur implicat el seu entorn més proper.

Estem treballant perquè participin els centres educatius, conjuntament amb les administracions i les entitats del barri del districte dintre d’educació formal com de la no formals (comunitats que educa 360).
.
No ha estat fàcil arribar a aquesta idea. En un principi volíem ser nosaltres els que creéssim els projectes per als joves, pels centres, però després de les sessions formatives i de la mentoria hem canviat la direcció del projecte i hem vist més clar que són els joves els que han de crear els projectes transformadors amb la seva imaginació i creativitat musical.

Per tot això, hem cregut, que els joves necessiten un espai de trobada, de debat, d’experimentació, d’investigació, de creació de nous projectes musicals transformadors i adaptats a les necessitats dels joves d’avui en dia. Creant una xarxa social i educativa de joves i per a joves del barri i del districte.

Quan hem explicat el projecte als joves, han estat crítics, però consideren que podria ser molt atractiu tenir un espai on poden deixar lliures les emocions però els estranya que puguin ser ells els que puguin decidir i crear lliurement. Els agrada la idea de fer-ho mitjançant la música perquè ens diuen que “amb la música poden sentir coses que no sentim amb res més” i consideren que aquest espai el podria oferir un espai de creació i on treure les seves inquietuds i donar llibertat a les seves emocions .

A les entitats i centres educatius que hem preguntat creuen que és un projecte molt interessant i transversal però que no totes les entitats poden tenir un espai ni uns tècnics especialitzats amb música. Però que de ben segur que seria molt interessant pels joves perquè la música els atreu molt i que mitjançant la música podrien treballar molts aspectes que no es poden treballar tan bé com són els valors, el treball en grup, el treball de les emocions i de la creativitat.

Hem après que sempre que vols crear un projecte per a joves has d’intentar que ells siguin partícips i creadors dels projectes. Han d’aprendre a ser responsables de la seva educació i del seu futur. Que tinguin un espai on plasmar els seus somnis i portar-los a bon terme.

Un espai creatiu on debatre les seves inquietuds i emocions i que les puguin canalitzar mitjançant una eina molt propera a ells, que és universal, transversal i de gran poder transformador com és la música. Ajudar-los a tenir eines per poder transformar el seu entorn personal i educatiu.

Malgrat que creiem que aquest espai seria molt adient pels joves. Sabem que no serà gens fàcil. Sabem que es necessita molt de temps, perseverança, passió i recursos perquè aquest tipus de projectes arribin a bon port. El més important és creure amb els joves i amb el projecte. Saben per experiència, que és un inici, que el projecte podrà anar mutant i transformant-se a mesura que progressi. Sabem, que tot projecte, és com un ésser viu, que va creixent, va canviant i s’adapta segons les necessitats de cada moment per continuar lluitat per un repte. Els Joves.