El Passaport Edunauta més enllà del curs escolar: l’experiència als Casals Urbans Baobab

14 Gener 2022

Laura López, membre de la cooperativa +Educació i coordinadora dels Casals Urbans Baobab a la franja del Besòs (Barcelona).

Parlar d’estiu ens queda lluny, però encara que estiguem amb bufanda volem aprofitar per a explicar-vos l’experiència de l’ús del Passaport Edunauta als Casals Urbans del projecte Baobab. Des de fa dos anys, l’eina els ha acompanyat promovent un #estiuenriquit i oferint oportunitats educatives de qualitat durant uns mesos on molts infants no hi tenen accés.

Aquesta experiència d’estiu ens mostra que el Passaport Edunauta és un recurs de gran valor més enllà del curs escolar, aportant beneficis significatius en el treball dels casals d’estiu. Concretament, us expliquem l’experiència del Passaport Edunauta en els Casals urbans Baobab dels barris de Baró de Viver i Bon Pastor (Barcelona).

El Passaport Edunauta és un recurs de gran valor més enllà del curs escolar.

Els Casals Urbans Baobab enfocats en promoure el lleure i la connexió amb l’entorn

El projecte Baobab, liderat des de Pla de Barris i des de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona impulsa accions per promoure i consolidar activitats de lleure educatiu de qualitat a tots els infants de barris amb més dificultats socials. A partir d’aquestes actuacions es vol enfortir els lligams dels nens i nenes amb el seu entorn, promoure oportunitats als joves del barri perquè visquin una experiència laboral com a monitors i potenciar el treball en xarxa dels agents vinculats al projecte.

Durant l’estiu de 2021, els 10 casals urbans Baobab, presents a 9 barris d’acció prioritària, han arribat a 906 infants d’edats entre els 4 i 12 anys durant els dos torns del mes d’agost on han participat en activitats diverses centrades a promoure el benestar individual i col·lectiu.

El Passaport Edunauta, un aliat per connectar i reconèixer els aprenentatges durant tot l’any

El Passaport Edunauta, amb l’objectiu de promoure i ampliar les oportunitats educatives dels infants fora de l’escola, actua com a element vertebrador als Casals Baobab de Bon Pastor i Baró de Viver, i és present a les diverses activitats que organitzen. Però, com es fa servir aquest recurs?

A l’inici del casal, els nens i nenes reben un passaport en format paper que els acompanyarà al llarg de les dues setmanes que dura el torn. Aquest document és un llibret ple d’imatges i color que ens evoquen a un viatge màgic per l’espai amb robots, astronautes i coets.

La primera missió dels infants és presentar-se fent-se un autoretrat i compartir allò que més els agrada i motiva. Les següents pàgines els conviden a escriure i explicar les activitats que fan durant el Casal com si fos un dietari d’experiències. Aquest estiu, els nens i nenes han fet propostes educatives molt diverses i engrescadores com: un mural sobre ecologisme a les parets del barri, activitats de sensibilització i repensar com volen els espais de jocs del barri, una revista sobre el barri i les coses que hi passen o col·laboracions amb entitats socials, entre moltes altres propostes.

El Passaport Edunauta facilita fer aquest recull d’activitats i que expliquin com les han desenvolupat, què és el que més els ha agradat o els ha estat més difícil. Aquesta explicació contribueix a que els infants es puguin fer preguntes i reflexionar sobre tot allò que les activitats els hi han permès aprendre, fer visibles aquests aprenentatges i competències que han adquirit, així com reconèixer el seu valor.

Fer visibles els aprenentatges permet que els nens i nenes siguin conscients que per a fer una revista han hagut de desenvolupar la seva capacitat comunicativa i creativa perquè sigui un material atractiu. O que en la realització d’un mural s’han hagut de posar d’acord amb els seus companys i superar dificultats que no tenien previstes.

Quan els infants posen nom a aquestes competències o “superpoders” els anima a reflexionar sobre per què els serveixen i si aquestes són significatives per a altres moments o situacions quotidianes.

L’eina és també útil per compartir amb els seus referents adults, tant l’equip educatiu com la família, com s’han sentit, què els ha suposat l’activitat, si han tingut alguna dificultat, com l’han abordat i si necessiten suport en algun aspecte concret.

El Passaport Edunauta pren un major significat i importància quan es fan les activitats comunitàries “fora del Casal”, com conèixer la història del barri o organitzar una recollida d’aliments amb veïns i veïnes. Aquestes activitats han estat prèviament reflexionades, escollides i preparades pels infants. És llavors quan la vinculació amb el “fora casal” és més intensa i interaccionen amb el territori i altres entitats i persones i els aprenentatges resulten més rellevants.

L’ús del Passaport Edunauta durant el mes d’agost no està exempt de reptes, perquè la majoria dels equipaments estan buits i dificulta la connexió amb el territori. Davant aquesta dificultat, s’ha apostat per potenciar el paper del veïnat i de referents del territori per connectar i treballar a partir de les històries, recursos i vivències relacionades amb els barris. Aquestes persones aporten contingut i una mirada comunitària que resulta molt enriquidora.

Hi ha dos elements centrals que cal tenir en compte per a l’ús del Passaport en activitats d’estiu com els Casals Baobab i perquè siguin exitosos:

    • La formació a l’equip educatiu per enfocar-los cap a objectius que persegueix l’eina i les dinàmiques de funcionament. És especialment rellevant aquesta capacitació per tal d’acompanyar els infants en l’ús del passaport i que es facin les preguntes adients per reflexionar sobre els aprenentatges i com aquests poden ser útils.

 

  • Una implementació adaptada a cada grup d’edat per poder extreure tots els beneficis de l’eina. Les possibilitats que ofereix el Passaport Edunauta en cada grup d’edat són diferents. Els infants més petits han aprofitat el relat del viatge espacial de l’astronauta per motivar-los a fer les activitats i capturar el màxim nombre de superpoders i experiències a través del joc. En el cas dels grups més grans l’eina ha servit per potenciar els processos reflexius i de valoració conjunta de tot el que han après, a més de construir propostes de millora i potenciar l’autonomia.

El Passaport implica infants i famílies a participar en activitats que organitzen agents educatius del barri i a ser figures més actives i implicades en la comunitat.

Els equips educadors coincideixen en afirmar que el Passaport Edunauta és un reforç educatiu molt positiu durant l’estiu centrat en el joc i amb múltiples possibilitats per a la intervenció educativa. L’eina actua com un element motivador envers l’exercici d’aprendre a aprendre i contribueix a que en la tornada a l’escola els infants puguin compartir el que han fet a l’estiu.

El Passaport Edunauta també és un connector que permet potenciar la xarxa infant-família-agents educatius-entorn, oferint un marc de treball conjunt on s’implica els infants i les famílies a participar en activitats que organitzen agents educatius del barri i a ser figures més actives i implicades en la comunitat. Sense oblidar la promoció l’equitat en la participació en una oferta educativa enriquida.

Aquesta experiència és un cas d’exemple de les múltiples possibilitats del Passaport Edunauta com a eina pedagògica molt rica, útil i adaptable a moments educatius diversos més enllà del curs escolar. I, especialment, en un període com l’estiu que cada vegada té una major rellevància com a espai d’aprenentatge de gran valor i com a espai generador de desigualtats.