El Passaport Edunauta és una oportunitat per avançar en equitat i connectar el dins i fora escola

27 Setembre 2022

Barberà del Vallès, localitat de la comarca del Vallès Occidental amb una població de 33.016 habitants, és un dels municipis que recentment ha decidit apostar per l’aplicació del Passaport Edunauta. En els últims anys han impulsat projectes de participació educativa i també es van adherir a l’aliança Educació 360 per a potenciar la interconnexió de tots els agents socioeducatius de la ciutat. El passat mes de desembre, des del consistori es van sumar a la iniciativa que veuen com una oportunitat per avançar en els grans reptes de futur del municipi.

En aquest article, Cristina Bernabé, cap de la secció d’educació, primera infància i família de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, reflexiona sobre la implementació del passaport i en destaca el potencial d’inclusivitat a l’hora de garantir que tots els infants tinguin oportunitats per fer activitats educatives més enllà de les aules.

Feina prèvia: una diagnosi amplia i compartida amb els agents educatius

A Barberà del Vallès, l’enfocament 360 en l’àmbit de l’educació ve de lluny. “Fa temps que tenim projectes de participació educativa”, explica Cristina Bernabé. “Havíem fet molta feina prèvia a l’adhesió a l’aliança Educació 360 per interconnectar tots els agents socioeducatius de la ciutat. I ja fa uns anys que vam remodelar el Consell Escolar i tenim un Consell Municipal d’Educació amb comissions de treball molt actives. Algunes d’elles estaven treballant qüestions relacionades amb l’èxit educatiu i l’equitat en l’àmbit del fora escola. Aquest treball previ el teníem d’abans, i el que hem fet a les xarxes de participació educativa del Pla Educatiu i del Consell Municipal d’Educació és donar a conèixer l’enfocament 360: què és, què vol dir, i anar aterrant aquesta idea en els projectes que tenim”.

“Hi havia diagnosis fetes amb reptes concrets. Alguns ja els havíem abordat, i d’altres estaven pendents. Un dels reptes que feia molt temps que sortia a les comissions i a les reunions de totes les xarxes de participació era el tema de les activitats fora l’escola, les extraescolars en un sentit ampli: tot allò que és educatiu fora les aules, com per exemple les activitats de lleure educatiu. No hi havia un recull on quedés clar què s’estava fent”, afirma Bernabé. “Alhora, calia crear un discurs comú per tal que aquestes activitats siguin accessibles i inclusives. Era un repte molt gran”, assegura.

I aquí és on l’eina del Passaport Edunauta entra en joc. “A finals del curs passat, es va dur a terme una presentació davant de tota la comunitat socioeducativa amb l’objectiu de fer aterrar l’educació 360 en els projectes educatius de ciutat. Un dels exemples que vam presentar va ser l’experiència del passaport”, explica Cristina Bernabé.

“El Passaport Edunauta és una oportunitat per iniciar un projecte que pot potenciar l’accessibilitat i fer caminar Barberà del Vallès cap a l’assoliment d’aquest repte que ja havíem plantejat arran de les diagnosis i dels mapes de recursos hem elaborat. En els últims anys hem treballat de manera corresponsable amb tota la comunitat socioeducativa, marcant les prioritats i fent els diagnòstics conjuntament; això respon molt millor a les necessitats de tothom”.

Des del consistori també van valorar el fet que el Passaport Edunauta és un projecte consolidat, que ja s’ha aplicat a altres municipis. “Un dels avantatges del passaport és que, en primer lloc, l’eina ja la tens feta i és molt potent: està molt treballada, crida l’atenció i està molt pensada per a la població a la qual va adreçada. És una eina comunitària que va totalment en la línia de l’educació 360 i que potencia el treball en xarxa. A més, és molt fàcil d’utilitzar. També et donen un acompanyament humà: hi ha un grup impulsor, i comparteixes el llançament del projecte amb un conjunt de gent que està molt motivada. Això també és important, perquè ho transmets a la resta de persones”, afegeix.

L’equitat, el gran objectiu del Passaport Edunauta a Barberà del Vallès

De totes les potencialitats del Passaport Edunauta, a Barberà del Vallès el que més valoren és el fet de poder garantir que tots els infants tinguin l’oportunitat d’accedir i participar en activitats educatives més enllà de l’escola i potenciar l’equitat social i educativa. “Les famílies que estem en una situació més privilegiada ja busquem informació sobre què hi ha per fer durant el cap de setmana i l’omplim. També ho fem a l’estiu. Ens feia por que en funció de com es treballés el passaport ens poguéssim trobar que només en fessin ús les criatures que ja abans feien activitats educatives fora l’escola. Nosaltres volem incidir molt en assegurar i garantir aquest dret de tenir oportunitats fora l’escola per a tothom, no només pels que ja el tenen garantit. Hem de superar barreres amb les famílies i infants que estan en situació de més vulnerabilitat i que no accedeixen a aquesta oferta, i no són únicament barreres econòmiques: són barreres que tenen a veure en com fem arribar aquesta oferta o com la comuniquem. Hem de treballar-les. A poc a poc cal anar fent un discurs en aquest sentit, i l’eina del Passaport Edunauta ens ajudarà a anar tots en la mateixa línia”, assegura Bernabé.

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, en pla de treball que s’han marcat i el procés d’implementació del passaport al municipi per aquest curs 22/23 també volen implicar persones i agents que no són potencials organitzadors d’activitats, però que poden prescriure-les a les famílies, per a mostrar el Passaport Edunauta com un mecanisme proper, informatiu i motivador per a participar a les activitats del municipi. Especialment pensem en els serveis d’atenció directa a la ciutadania. Per exemple, l’Oficina d’Atenció Ciutadana donarà a conèixer aquesta eina a les famílies amb fills que arribin a la ciutat. També la persona que s’encarrega de l’atenció a la població nouvinguda, les educadores socials de Serveis Socials o el Servei d’Atenció i Informació a les Dones, que atén a moltes dones amb fills d’aquestes edats.

“L’equitat la volíem garantir des de l’inici: per tant, el que vam veure molt clar és que la figura de l’orientadora comunitària també havia de ser present al grup impulsor, perquè és la persona visible que acompanyarà els centres i altres entitats que esdevinguin destinacions Edunautes; serà la referent que en tot moment vetllarà perquè hi hagi aquesta mirada inclusiva. Dins del grup impulsor també hi hem inclòs a la coordinadora actual del Centre Obert, un recurs socioeducatiu per a infants amb situació de més vulnerabilitat i risc. Nosaltres tenim un Centre Obert en cadascuna de les escoles de la ciutat; per tant, la coordinadora del Centre Obert té l’encàrrec de vetllar per tal que totes les famílies i alumnat amb situació de més vulnerabilitat tingui present el Passaport Edunauta en les seves vides. D’aquesta manera intentem garantir-ne l’ús per part d’aquests infants”, explica Bernabé.

Una altra de les mesures per assolir l’accessibilitat i la inclusivitat és el fet que totes les activitats en les que s’està treballant i que s’inclouran inicialment al catàleg seran gratuïtes. “Donarem valor afegit a les que ja s’estan fent o que ja tenim identificades, i alinearem objectius per a les activitats futures. Hi ha persones i entitats que ja n’estan començant a pensar: sovint hi ha gent que té idees, però no té els canals per fer-les arribar a les famílies i a les escoles. Ara ja hi ha una oferta interessant, però està molt desconnectada. El Passaport Edunauta ens ajudarà a donar valor afegit a aquestes activitats i a interconnectar-les entre elles. Alhora, també ens permetrà tenir més clar què estem oferint i què no, i com podem equilibrar l’oferta”.

Primers passos: un desplegament amb tots els agents des de l’inici

Actualment, Barberà del Vallès es troba en la fase inicial d’aplicació del Passaport Edunauta. “En aquests moments estem fent les formacions al grup impulsor, per anar-lo ampliant i consolidant, i hem començat a fer presentacions. El repartiment dels passaports està planificat per a l’inici del curs vinent, i segurament aprofitarem aquest moment per fer el llançament a nivell de ciutat. Volíem treballar especialment la prèvia, ja que en altres projectes de coeducació ens havíem trobat que si no treballàvem molt la fase inicial, per molt que el projecte fos interessant, al final no tenia impacte”, explica Cristina Bernabé. “També estem fent formacions a tots els tutors i tutores de tercer i quart de primària, perquè farem el pilot del desplegament amb aquests cursos de cicle mitjà”. Volem que els centres disposin d’informació i eines per a treballar amb l’alumnat i les seves famílies, promoure la participació i treballar el marc de competències.

A finals de maig, des de l’ajuntament també van dur a terme una sessió de presentació més transversal, on van convidar a tots els agents i entitats que ja organitzen activitats susceptibles d’esdevenir destinacions Edunautes per tal que coneguessin l’eina i poguessin sortir al catàleg. “A través del passaport, nosaltres veiem molt potencial a l’hora de treballar en l’organització d’activitats futures. Si organitzem una activitat en el futur, que ja sigui inclusiva, amb un accés per a tothom, i que d’entrada ja compleixi amb els criteris per esdevenir una destinació Edunauta”.

Un repte i una eina per a tota la ciutat

A Barberà del Vallès, aconseguir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu, especialment fora de les aules, es planteja com un gran repte de ciutat. Feia temps que treballàvem de manera interconnectada, però teníem un repte pendent amb l’equitat i la implicació del conjunt de la comunitat educativa. Si una activitat ha de ser accessible i inclusiva no és només perquè l’ajuntament la beca, sinó perquè tots tenim aquesta responsabilitat a l’hora de gestionar activitats adreçades a infants.

“Hem de caminar cap a un pacte de ciutat, i aquest és el gran repte de futur. El Passaport Edunauta ens ajudarà a fer passes, però cal un pacte de ciutat per garantir el dret d’extraescolars en un sentit ampli a tots els infants del municipi, i això a dia d’avui no està garantit. Hem de passar de garantir-ho en una activitat o en un projecte concret, i que no depengui només d’una institució com l’ajuntament, treballar en per la corresponsabilitat, on tots tinguem clar que és un dret i que l’hem de garantir conjuntament”, conclou Bernabé.