El Passaport Edunauta com a eina municipal que connecta l’ecosistema educatiu local

21 Maig 2021

Mireia Mas – Cap de projecte de la Fundació Bofill.

Mireia Mas – Cap de projecte de la Fundació Bofill.

Exploreu els testimonis de Coral Cot, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell, i de Raquel Barbier, tècnica de projectes de la Cooperativa Combinats de Tarragona, dues de les persones responsables del desplegament del Passaport Edunauta als seus territoris per conèixer amb més profunditat la mirada del municipi davant d’una eina com els passaports d’aprenentatge.

Com s’ha implementat el Passaport Edunauta a Palafrugell i a Tarragona durant aquest primer any de pilotatge? Què hi ha passat?

Raquel

A Tarragona el desplegament s’ha fet de la mà tant del propi Ajuntament de la ciutat com de la Cooperativa Combinats. Vam començar a distribuïr el Passaport en algunes escoles abans de Nadal i en d’altres tot just a l’inici del segon trimestre. Actualment hi participen al voltant de 730 alumnes de cinquè de primària de 13 escoles de la ciutat. Hem impulsat una taula d’entitats que ofereixen activitats i el catàleg va creixent cada mes.

Coral

A Palafrugell el Passaport Edunauta es va llançar el mes de desembre amb el suport dels sis centres educatius del municipi que van distribuir els passaports entre l’alumnat de 3r i 4t de primària, ja que vam focalitzar aquest primer pilot a alumnat de cicle mitjà, uns gairebé 500 nens i nenes en total.

Quins reptes o motivacions us van empènyer a presentar-vos a la crida i impulsar el Passaport Edunauta des dels vostres municipis?

Raquel

Des de Tarragona vam veure claríssim que era una oportunitat d’or per vincular espais educatius que mai s’havien apropat ni connectat als centres educatius de la ciutat. També suposava una oportunitat per posar en valor totes aquelles activitats d’aprenentatge que moltes entitats del territori ja estaven fent i que costaven de fer arribar a tots els infants i a les seves famílies, que calia que es donessin a conèixer i que es tinguessin en compte a nivell socioeducatiu pels agents de l’educació formal. El que volíem amb el Passaport Edunauta és que hi hagués coneixement entre agents i que es creessin sinergies entre els diversos recursos de la ciutat, que no es coneixen entre ells, en benefici de l’equitat educativa i dels infants. Podríem dir que el Passaport ha estat l’excusa per trobar-nos i construir plegats.

Coral

A Palafrugell des del primer moment vam tenir clar que era una eina fantàstica pels reptes d’estimular a la mainada i d’arribar a les famílies perquè prenguin consciència de les oportunitats educatives que existeixen en el seu entorn. També ens va agradar que era un projecte que donava un espai de protagonisme a les tutores i als tutors i a les mateixes escoles com a prescriptors d’activitats d’aprenentatge també fora escola i que, a més, permetia enxarxar la comunitat educativa en clau d’educació 360. A part, era un moment en què el concepte d’ecosistema educatiu local ja estava madur i arrelat en el territori, amb tots els agents educatius fortament sensibilitzats, amb un recorregut important de treball comunitari a través del Pla Educatiu d’Entorn. Per últim, participar al pilot del Passaport Edunauta implicava tenir un acompanyament molt intensiu des de l’inici per part de la Cooperativa +Educació i de la Fundació Bofill. I tot i dubtar molt pel tema covid i tots els inconvenients de llançar una iniciativa com aquesta en temps de pandèmia, vam tirar endavant i molt satisfets per l’èxit assolit.

Des de la vostra experiència d’aquest primer curs quines oportunitats i quines dificultats heu experimentat a l’hora d’implementar el Passaport Edunauta a Palafrugell i a Tarragona?

Coral

Tot i que encara estem treballant per tenir el feedback dels infants, dels tutors i de tots els espais edunautes d’aquesta edició, sí que hem constatat que a l’alumnat li ha resultat molt engrescadora la proposta del passaport. Les activitats d’acció tutorial des de les escoles han estat molt ben valorades, com per exemple l’activitat d’escape room virtual com a presentació del Passaport a l’aula que va ser un èxit rotund. Per a nosaltres va ser clau que el desplegament de l’eina es fes des de les escoles tant per garantir l’equitat (que tot infant de 3r i 4t del municipi hi participés) com per poder-lo implementar amb garanties d’èxit (perquè a causa del confinament i el tancament de les activitats de lleure i extraescolars eren l’equipament educatiu que sempre ha estat obert). Com a objectiu de millora, estem planificant una formació sobre el passaport a les escoles molt més focalitzada perquè acabin de copsar-ne totes les potencialitats.

També comentar que les entitats, equipaments i serveis municipals ho han vist com una oportunitat per donar-se a conèixer i per arribar a nous públics, sobretot aquells públics difícils als quals no hi arribaven per tenir un perfil més vulnerable. De fet, editar un catàleg mensual amb les activitats i els espais edunautes i distribuir-los des de les escoles ha estat clau. En aquesta primera edició no s’ha arribat a garantir l’equitat en l’accés a totes les activitats, sobretot per temes de preu, però el passaport ha resolt el tema de la informació i la connexió, i a mig i llarg termini en les properes edicions treballarem perquè sí que ho faci.

Per últim, també hem tingut dificultats per arribar a totes les famílies i aquí tenim marge de millora. Per a fer-ho l’ajuntament ja ha planificat que la propera edició del Passaport Edunauta al municipi comenci aquest mateix mes de juny (de juny a juny) perquè els edunautes de Palafrugell puguin seguir navegant per les activitats que hem preparat per a promoure un estiu enriquit al territori. I, sobretot, perquè les tutores i els tutors a principis de curs ja puguin parlar amb les famílies de les activitats que els seus fills i filles han fet durant l’estiu, puguin conversar amb elles i facin una tasca de prescripció a les famílies perquè inscriguin als infants a extraescolars (esportives, artístiques, etc.) que ofereix el municipi connectant el dins i el fora escola.

Raquel

A Tarragona, un dels punts forts en la implementació de l’eina ha estat la creació de la taula impulsora amb diferents entitats que treballem a Tarragona per poder construir plegats la millor estratègia de desplegament del Passaport Edunauta. Ens hem trobat un cop al mes i això ens ha donat a tots i a totes molta informació sobre allò que estava funcionant amb el Passaport i el que no.

Una altra oportunitat ha estat poder desenvolupar tant el passaport en el seu format físic com digital a través de la web – app del projecte. Gràcies a l’eina en format online des de l’Ajuntament de Tarragona i de la Cooperativa Combinats hem creat el nostre catàleg edunauta digital amb el que tenim molt control i seguiment diari de les activitats edunautes que s’ofereixen als infants i a les seves famílies. Podem saber si les activitats estan ben penjades i amb tota la informació actualitzada, per exemple. Això ens ha generat connectar encara més amb les entitats que participen en el projecte i mantenir-hi una molt bona organització.

No obstant, amb l’eina digital no hem arribat a totes les famílies pel que hem estat treballant un catàleg edunauta en paper que a través de serveis socials també es distribuirà a les famílies, però som conscients que aquest és un tema que haurem de treballar més en properes edicions. Un aspecte amb el qual el Passaport ens ha ajudat moltíssim a nivell municipal és que els infants s’hagin pogut moure dels seus barris perquè vagin a fer activitats a altres zones de la ciutat, és a dir, ens ha facilitat que hi hagi hagut mobilitat. Per a nosaltres aquest fet era molt important perquè treballem amb diferents escoles de Tarragona, part baixa que és la zona a tocar del port, Sant Salvador i Zona Nord, i que els infants i les famílies sortissin del seu barri per poder fer una activitat d’aprenentatge ha estat un revulsiu magnífic.

Finalment el curs vinent volem millorar la coordinació i el treball amb els centres educatius, perquè tot i que en aquesta edició hi ha hagut vinculació amb les onze escoles participants no ha estat suficient, i els mateixos centres ens demanen que entrem a les aules i que el despleguem plegats. De fet, l’any vinent volem incorporar a les escoles a la taula impulsora i treballar molt més amb elles el tema de l’acreditació dels aprenentatges dels seus alumnes a través del mateix passaport i de la plataforma online.

Creieu que el Passaport Edunauta és una estratègia educativa que seguireu implementant a mitjà i a llarg termini en els vostres municipis? Creieu que calen més edicions?

Raquel

A Tarragona tenim molt clar que no volem eines “bolet”, la típica iniciativa que passa fugaçment durant un curs i mai se’n sap res més. Nosaltres hem fet una aposta ferma pel Passaport Edunauta i treballarem per a la seva sostenibilitat a llarg termini. Ja ho he dit sempre, estic enamorada d’aquesta eina i del marc de competències edunauta, per la base pedagògica i d’aprenentatge que genera i que connecta a tots els agents i espais educatius de la ciutat.

De fet com ja he comentat tenim molts plans per a la propera edició: vinculació més propera amb els centres educatius, arribar a les famílies més vulnerables, etc. Però també volem treballar per superar la barrera d’equitat que suposa tenir activitats de pagament. Enguany al catàleg educanuta totes les activitats que s’hi sumaven han estat gratuïtes, fins i tot dos espais edunautes que tenien activitats amb cost n’han ofert en el marc del catàleg com a activitats tipus “tastet” per donar-se a conèixer. Però volem anar més enllà, hem estat treballant amb un “carnet” edunauta perquè les activitats d’aprenentatge que siguin de pagament i que formin part del catàleg surtin gratuïtes als infants que participin en el passaport, o bé amb descomptes importants. Estem intentant vincular el Passaport amb un altre projecte de ciutat perquè aquesta gratuïtat es pugui fer efectiva.

Coral

Des de Palafrugell creiem que tot just hem començat i volem que el proper curs el Passaport Edunauta segueixi creixent sens dubte. L’any vinent, per exemple, s’ampliarà a cinquè de primària i la nostra intenció és que cada any augmenti un nivell educatiu més, per dalt o per baix. Per nosaltres no és tan complicat perquè al ser un poble petit amb sis escoles no és inabastable, i per això volem eixamplar la base d’infants participants i aconseguir implementar el passaport de manera més àmplia.

A nivell d’espais edunautes aquest any vam començar per incloure al catàleg d’activitats del projecte a entitats i serveis sense ànim de lucre del territori (serveis municipals, AFA’s, entitats socioeducatives, aules d’arts, caus i altres entitats del lleure) però per a la propera edició volem incorporar en el catàleg a l’escola de música, a les entitats que fan extraescolars i moltes d’altres, i aquí és on ens topem amb el problema de l’equitat a causa del component econòmic. Per a fer-hi front estem pensant a crear un sistema de beques, ja que entenem que des de l’administració pública local no podem seguir demanant a les entitats sense ànim de lucre més esforços, pel que si veiem alguna escletxa d’oportunitat per crear aquestes beques ho farem.

També en les properes edicions volem formar més a les tutores i els tutors de les escoles i acompanyar més a les entitats participants perquè moltes més s’enganxin a la proposta. Val a dir que els superpoders edunautes, el marc de competències transversals del projecte, ha connectat fortament amb aquelles entitats que més treballen valors i els components educatius, com per exemple les entitats esportives, però creiem que la presa de consciència de l’aprenentatge competencial es pot millorar i així ho farem.

Què creieu que us ha aportat formar part de la comunitat de 14 territoris edunautes que hem potenciat durant aquest primer pilot?

Coral

Les trobades que hem fet ens han ajudat molt a intercanviar una mica, per alimentar-nos mútuament i donar-nos idees, i per això tenim moltes ganes de tornar a trobar-nos amb la resta de territoris. Per exemple, en el nostre cas hi ha un altre territori a la comarca que està implementant el Passaport Edunauta, la Bisbal d’Empordà. Ens agradaria molt que els catàlegs edunautes dels dos municipis s’interconnectessin i que qualsevol infant i la seva família pugui anar a fer una activitat edunauta d’aprenentatge tant si és al Museu del suro de Palafrugell com al Museu Terracotta de la Bisbal d’Empordà. També ens agrada molt conèixer com estan desenvolupant l’eina en format digital la resta de territoris edunautes perquè a nosaltres també ens interessa! Per exemple, hi ha infants que perden el passaport quan el porten amunt i avall, i tot i que els hi donem un de nou, tenir-lo online podria ser un gran suport.

Raquel

Estic completament d’acord amb el que ha dit la Coral, trobar-nos tots els territoris edunautes ens ha aportat molt bones idees. En una de les primeres trobades, arran de la pandèmia i del confinament, un territori va explicar que estava treballant amb un catàleg d’activitats per fer a casa en l’àmbit familiar, activitats que també tenen el seu espai en el mateix Passaport Edunauta i que els infants poden acreditar. Tots els territoris vam mostrar el nostre interès i al final vam construir un catàleg d’activitats familiars compartit que han rebut tots els edunautes participants. Compartir i aprendre plegats ha estat una bona font de solucions!