El paper dels Espais Joves Municipals en l’equitat educativa

19 Novembre 2021

"L’educació no formal és fonamental en qualsevol procés d’aprenentatge i de socialització i ha de ser accessible per a tothom. Per això treballem per facilitar l'accés a activitats de lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques"
David Martínez i Lluís
"L’educació no formal és fonamental en qualsevol procés d’aprenentatge i de socialització i ha de ser accessible per a tothom. Per això treballem per facilitar l'accés a activitats de lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques"


David Martínez i Lluís
Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sitges

En una societat on la pandèmia de la COVID-19, ha agreujat les diferències socials, que ja eren evidents abans de la mateixa, necessitem que els nostres adolescents i joves se sentin acompanyats, així com les seves famílies. És per aquest motiu, que calen polítiques valentes per fer front aquesta problemàtica. I són les administracions qui han de posar-hi els mitjans corresponents.

Els Espais Joves són llocs de trobada pels joves on s’hi organitzen diferents activitats on totes i tots hi poden participar, i on s’hi troben a gust, socialitzen, coneixen noves persones, fan amics; en definitiva, s’hi senten a gust.

Un paper fonamental és el de les dinamitzadores, les quals treballen les activitats conjuntament amb els joves i, d’aquesta manera, fomenten la participació a aquestes i es garanteix l’èxit. Es tracta de trobar les sinergies i complicitats que asseguren el resultat esperat.

En aquests espais es fomenta l’equitat i la igualtat d’oportunitats, que és la línia en què treballa tota la Comunitat Educativa i les diferents administracions. Això ho podem veure en l’Educació 360, que treballa perquè tots els infants, adolescents i joves, puguin fer les activitats extraescolars, independentment dels recursos que tinguin. Aquí, és on les Administracions, hi ha de posar dedicació, esforç i recursos econòmics.

Així mateix, també es dona assessorament de diversos temes que interessen o preocupen als joves: el seu futur en estudis, com fer un currículum, com trobar feina, temes d’habitatge, com participar en camps de treball, que he de fer per poder realitzar un Erasmus o una estada a l’estranger i d’altres preguntes més del dia a dia, com temes relacionats amb la sexualitat, les drogodependències, tema d’emocions, entre d’altres.

A Sitges, aquest any, hem apostat per això, i hem creat unes bases d’ajudes per import de 100.000 €, dividit en dues línies. La primera de 30.000 €, que anava destinada a les activitats extraescolars d’estiu, i 70.000 €, per les d’hivern.

L’Ajuntament de Sitges ofereix ajuts econòmics a famílies amb recursos insuficients perquè puguin accedir a les activitats d’estiu i de lleure, en horari o període no lectiu. L’objectiu és que cap infant o jove en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social. L’objecte d’aquests ajuts és facilitar l’accés a les activitats de lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques realitzades a Sitges, per tal que l’educació no formal i de lleure sigui accessible per a tothom, entesa com a fonamental en qualsevol procés d’aprenentatge i de socialització.

Aquests ajuts van dirigits a infants i joves d’entre 3 i 18 anys (ambdós inclosos). Les activitats que es subvencionen de lleure han d’estar organitzades per l’Ajuntament de Sitges, per les AFA’s dels centres educatius de Sitges, per la resta d’entitats que compleixin els requisits i estiguin validades al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya i/o Sitges, o promogudes o concertades sota l’empara de l’Ajuntament de Sitges.

Aquesta línia d’ajuts s’ha posat en marxa aquest estiu i ara estem realitzant la segona convocatòria de les activitats extraescolars de lleure. Evidentment, aquests ajuts han vingut per quedar-se.

Sóc conscient que no tots els Municipis poden fer el mateix esforç que el que hem fet nosaltres, però en la mesura que els sigui possible, seria bo que es plantegés aquesta proposta de cara els propers pressupostos municipals, que ara s’estan treballant, i en breu s’hauran de portar a aprovar als respectius plenaris.

Per tant, a més a més de totes les activitats extraescolars, esportives, culturals, artístiques, etc. a les que tothom qui vulgui, hi ha de participar, als pobles i ciutats, gaudim d’aquests espais tan importants com són els Espais Joves, als quals cal tenir molt en compte.