Eduquem junts

17 Desembre 2018

L’escola Montbaig i l’esplai Eixida treballen Educant junts al barri de Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat

El REPTE
Crear un projecte educatiu d’entorn que tingui un rang superior als projectes educatius de tots els centres educatius del barri, de les entitats educadores, i que interpel·li a d’altres entitats que entrin al projecte com entitats associades.

Objectius generals
* Reduir l’abandonament escolar i l’absentisme al Barri de Camps Blancs.
* Donar resposta a les necessitats educatives i de cohesió social del barri.
* Crear oportunitats educatives formals i no formals, de qualitat, pels infants i joves del barri.

Principis del projecte
Els nostres principis fonamentals són: una educació…
∙ Integral: ha d’incidir en tots els aspectes de la persona
∙ Contínua : ha de comprendre tots els àmbits de l’individu
∙ Arrelada: La importància d’uns referents compartits.
∙ Cohesionadora. Ha de promoure la integració social.
∙ Inclusiva: ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió
∙ En Xarxa: tots som corresponsables


Descarregar

Comunitat educativa representa un model de relació on tots son protagonistes i responsables.

Línies d’actuacions generals
Les nostres línies d’actuació generals han de ser:
 Promoure l’èxit educatiu del nostre alumnat.
 Millorar la convivència i la nostra cohesió social.
 Actuar des de la xarxa educativa que configura el nostre barri per donar una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
 Contribuir a la construcció d’una identitat comuna del nostre entorn: barri, entitats col·laboradores, casal de barri, institut, esplai i escola.
 Afavorir actuacions comunitàries per prevenir i evitar tant l’absentisme com l’abandonament escolar.
 Projectar la xarxa educativa al barri.
 Promocionar la llengua catalana com a llengua de cohesió social.
 Promocionar les llengües d’origen.

Objectius específics
A l’entorn
 Realitzar i desenvolupar activitats lúdiques i educatives adaptades al
ritme dels infants i a l’horari en què s’hi desenvoluparan (matí, tarda).
 Aconseguir la implicació en el projecte als diferents agents del Barri: Escola, Esplai, Serveis Socials, Famílies…
 Establir referents compartits i coordinats entre l’Escola i l’Esplai que treballen conjuntament pel desenvolupament integral del infants, i que siguin també referents per llurs famílies. ( mestres i monitors/es)
 Fomentar la participació a través d’una difusió efectiva i partint de la confiança i coneixement que tant l’escola com l’esplai i, també l’AMPA té de les famílies.
 Educar en els valors humans, com un mitja de transformació de la societat.
 Fer un seguiment dels infants, de les famílies i de l’entorn en general per detectar problemàtiques, establir criteris d’actuacions comuns ,etc.
Amb els infants
 Motivar als nens i les nenes perquè participin i s’impliquin en les activitats proposades.
 Fomentar l’autonomia personal dels infants a través de les activitats i creant espais el més quotidians i propers possibles.
 Treballar conjuntament per l’adquisició dels hàbits i habilitats necessaris pel desenvolupament harmònic dels infants
 Garantir als infants, sobretot aquells en situacions socials més desfavorides un suport constant per l’adquisició dels aprenentatges escolars, en coordinació amb els tutors/es.
 Augmentar les expectatives de futur i les oportunitats d’aquells infants amb més dificultats socioeconòmiqes i/o maduratives-cognitives
 Aconseguir una assistència continuada dels nens i les nenes al llarg de tot el curs.
 Potenciar la participació continuada a les diferents activitats que es puguin desenvolupar a l’esplai…
 Fomentar les relacions personals entre nens i nenes del barri de diferents cultures i/o diferents centres educatius.
Amb les famílies
 Oferir recursos i serveis de qualitat a les famílies per poder millorar el desenvolupament dels seus fills , i també conciliar la seva vida laboral i familiar.( RECOLLIDA , CASALS D’ESTIU, RACÓ DEL JOC ,ESPAI FAMILIAR…)
 Oferir activitats i actuacions dirigides exclusivament a les famílies , voltant a formació d’elles mateixes i també relacionades amb l’educació dels seus fills i filles
 Informar a les famílies dels diferents serveis que tenen a disposició deixant clar la seva organització i funcionament.
 Implicar en els pares i mares en el procés educatiu i de lleure dels seus fills/es.
 Portar a terme un seguiment continu de l’evolució dels infants intercanviant informacions amb les seves famílies.
 Que hi hagi el compromís d’abonar les quotes i d’utilitzar els serveis respectant les condicions establertes en cadascuna de les activitats o projectes.
Amb la comunitat
 Impulsar l’Escola del barri com la referència educativa d’educació infantil i primària del barri, oberta…..
 Rentabilitzar i optimitzar recursos, econòmics, estructurals, professionals ….
 Obrir l’Escola a tota la població infantil i les seves famílies ( Festes, Casals , activitats…)
 Implicar a les administracions públiques i tècnics del barri en aquest model de comunitat educativa i en el treball en el territori