Educació 360 demana als partits polítics que les candidatures locals incloguin polítiques educatives a temps complet per igualar oportunitats

01 Desembre 2022

L’Aliança Educació 360 presenta una agenda de mesures educatives municipals per als partits polítics i els futurs responsables polítics dels pobles i ciutats de Catalunya.

L’agenda Municipis 360, municipis d’oportunitats aporta i prioritza 28 mesures concretes de polítiques educatives municipals més enllà de l’escola que aprofiten i consoliden el potencial educatiu del teixit social i cultural.

El fora escola és un àmbit educatiu que reflexa molt clarament les desigualtats socials existents. No actuar, política o socialment, contra la inequitat, o fer-ho insuficientment, significa reafirmar i eixamplar la polarització social, la descohesió de les comunitats, empobrir les trajectòries socioeducatives de bona part de la població i acabar empobrint el futur d’una societat que haurà d’estar volcada a la gestió urgent del risc d’exclusió.

Descarrega l’agenda Municipis 360, municipis d’oportunitats!

Com sabem, els infants i adolescents de famílies amb menys recursos culturals i econòmics pateixen una forta desigualtat d’accés a les activitats d’ampliació educativa de tarda, cap de setmana i estiu. L’accés i elecció d’activitats estan molt condicionats pel perfil sociocultural de les famílies. Els infants i joves que no fan activitats o que en fan menys es concentren en famílies amb baix nivell d’estudis, famílies amb baixos ingressos i en famílies d’origen immigrant. La bretxa educativa ja observada en l’educació formal es reprodueix d’una manera més ferotge en l’àmbit de l’educació fora escola.

Passar a l’acció: el paper dels nous governs locals

El fora escola és un àmbit privilegiat per a la política municipal. Cada vegada està més clara la rellevància del lideratge municipal per abordar solucions des d’una perspectiva d’ecosistema educatiu local on diferents actors cooperen per consolidar compromisos i per fer avançar la societat en l’ampliació de drets i de benestar per a tothom.

Per això, l’Aliança Educació 360 demana que, a les properes eleccions municipals, les candidatures locals identifiquin les polítiques d’educació fora escola com un àmbit important dels seus programes i projectes municipals.

Dels 350 socis de l’Aliança Educació 360, la meitat són ajuntaments preocupats i amb la clara voluntat de desplegar solucions, mecanismes eficaços i compromisos estables per respondre a les necessitats socioeducatives actuals, tan dispars i complexes.

És un desig manifest de molts ajuntaments poder oferir serveis inclusius, equitatius, consolidats i de qualitat perquè els infants i els adolescents gaudeixin de tardes educatives, estimulants, conciliadores i d’estius enriquidors.

Quines mesures cal implementar per construir #municipis360?

L’Aliança Educació 360, amb el bagatge dels municipis que en formen part, destaca 2 estratègies i 5 mesures clau per construir pobles i ciutats 360, és a dir municipis i entorns educatius que proporcionin més benestar i més oportunitats a totes les capes de la població:

Garantir l’equitat educativa i l’accés a les activitats fora escola a tots els infants, adolescents i joves del municipi:

  • Ampliar la dotació de les beques extraescolars o la creació d’una beca 360 juntament amb la reserva del 30% de les places per a infants becats a cada activitat, per tal de garantir la participació d’infants i adolescents de perfils vulnerats a les activitats educatives del municipi.
  • Obrir una oficina informativa adreçada a famílies, durant el període d’inscripcions, per facilitar l’accés a la informació, orientació, inscripció i sol·licitud d’ajuts en relació amb les activitats educatives no formals del municipi.
  • Crear la figura del dinamitzador municipal 360 incorporat als centres educatius o equipaments municipals per vincular els infants, adolescents i famílies amb l’oferta educativa fora escola i acompanyar-los en la tria, inscripció i seguiment de les activitats.

Impulsar la qualitat i l’enfocament educatiu de les activitats fora escola:

  • Agrupar en un únic catàleg local o comarcal l’oferta d’activitats educatives durant el curs (i un d’estiu) de totes les àrees municipals, dels centres educatius i de les AFA i del conjunt d’entitats proveïdores, que siguin inclusives, no segregadores, accessibles, confortables i segures per als infants i joves.
  • Crear i consensuar amb els agents de la xarxa educativa un marc de competències transversals propi de les activitats educatives fora escola del municipi, necessàries per al desenvolupament d’infants o joves i complementàries a les escolars.

De l’acció local al canvi sistèmic de país

L’àmbit local ja té clar que accionar i consolidar recursos i polítiques municipals d’educació a temps complet segueix sent una de les palanques crucials per a assolir l’equitat educativa i caminar cap a un horitzó de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats.

Per això, hi ha molts ajuntaments que han impulsat polítiques d’equitat educativa en l’àmbit de les activitats i projectes fora escola i que implementen mesures d’igualació d’oportunitats, estratègies d’ampliació de la cobertura, d’acompanyament a famílies en situació de risc social o de compensació de situacions de vulnerabilitat social.

L’Aliança Educació 360 veu encara gran el repte de país per seguir impulsant i estenent les polítiques d’equitat en el fora escola arreu de Catalunya, ja que encara hi ha territoris, municipis i barris on cal fer un salt d’escenari. On cal impulsar una oferta d’activitats assequible, accessible, equilibrada, diversa i estimulant o els infants i joves trobin, després de les hores d’escolarització, espais de gaudi, de descoberta, d’exploració i de creixement.

Per això, l’Aliança Educació 360 ha articulat les possibles mesures municipals en l’agenda de política local Municipis 360, municipis d’oportunitats. 28 mesures per una legislatura d’educació a temps complet (2023-2027). El document prioritza, ordena i aporta 28 propostes de treball per bastir polítiques educatives municipals més enllà de l’escola, aprofitant i consolidant el potencial educatiu del teixit social i cultural i assentant mecanismes per afavorir la inclusió i l’equitat educativa.

L’agenda pretén esdevenir una eina de treball per als propers representants polítics que, durant la propera legislatura, seran els responsables de liderar, sostenir i desenvolupar polítiques municipals d’Educació 360. I que molts d’ells, en algun moment, es preguntaran “per on puc començar?”, “quines mesures podem implementar?”, “com avancem a partir del que ja tenim?”.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Vídeo de l’acte de presentació Municipis 360, municipis d’oportunitats 01.12.2022.

Agenda Municipis 360, municipis d’oportunitats. 28 mesures per una legislatura d’educació a temps complet (2023-2027)