Dues noves eines que connecten els centres educatius i l’entorn: el Mesograma i l’EPA

13 Febrer 2023

L’ Albert Quintana i Oliver és membre de l’equip motor de l’Aliança Educació 360 en representació de la Federació dels MRPs de Catalunya

La implicació dels centres educatius en l’ecosistema local és crucial per a un bon desplegament de l’educació a temps complet.

A finals del primer trimestre passat, a la Jornada “Obrim la mirada a l’ecosistema” promoguda per l’Aliança Educació 360 es van presentar dues noves eines amb l’objectiu de facilitar la connexió dels centres educatius i el seu entorn, des de la perspectiva de la personalització educativa comunitària.

A l’Educació 360 tenim el ple convenciment que és molt important per al desplegament de l’educació a temps complet la implicació dels centres educatius. Per això la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC), en el marc de l’Aliança Educació 360, hem insistit des dels inicis en facilitar eines que facilitin l’obertura i participació dels centres educatius en la construcció dels ecosistemes educatius dels diversos territoris.

Ho vam fer des de la CRIDA de Centres que Eduquen el 2019 , poc després de la presentació del projecte Educació 360 per modular i presentar “bones pràctiques” que ja s’estaven duen en a terme en aquesta direcció. Més tard , el curs 2020-21, vam insistir de nou amb la Guia “D’illes a nodes” per contribuir a Repensar els centres educatius en clau 360, a partir d’unes propostes i d’uns ítems d’avaluació.

I aquest curs presentem dues noves eines àgils i útils, pensades per ser usades col·laborativament dins dels centres educatius i dinamitzar la seva relació amb l’entorn: El mesograma i l’EPA. Eines elaborades, per encàrrec de la FMRPC, de la mà de Moisès Esteban-Guitart i Edgar Iglesias, professors de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

EL MESOGRAMA

El Mesograma és una eina que facilita visibilitzar, reflexionar i construir propostes com a centre educatiu des de la seva relació amb el conjunt de l’ecosistema educatiu. Es tracta d’un sociograma de l’escola o institut, ni micro, ni macro, meso, d’aquí mesograma.

El material que s’ofereix permet elaborar el mesograma de forma col·laborativa en una sessió de claustre, de coordinació o fins i tot de consell escolar, per exemple. I permet tenir una visió global del mapa de relacions amb els recursos i agents del territori, tot valorant-los i categoritzant-los a partir d’una llegenda pròpia.

A partir d’aquesta visió global i compartida es poden anar responent a les 3 preguntes cabdals de les relacions del centre amb l’ecosistema: que fem i què podríem fer per connectar-nos amb l’entorn i amb l’alumnat, i alhora què fem i què podríem fer per millorar la cohesió social i l’equitat.

L’EPA: LES ECOLOGIES PERSONALS D’APRENENTATGE

Complementàriament podem elaborar l’EPA, per identificar les activitats que per l’alumne constitueixen la pròpia ecologia personal d’aprenentatge. Ho podem fer des de l’acció tutorial del centre (tutor/a personal o de grup, equip docent, TIS, Educador/a Social,…) en forma de fitxa personal de cada alumne o d’Excel del conjunt del grup-classe.

Estem convençuts que les dues eines que us presentem permeten mobilitzar els centres educatius a aprofundir la seva mirada conjunta i col·lectiva vers una educació a temps complet de tota la comunitat educativa. I fer-ho d’una forma pràctica i assossegada, des del relat i la conversa pedagògica que és el que ens permet dur a terme, realment, la transformació educativa.

Ho afirmem des del pilotatge previ que n’hem fet i us animem a testar-ho en el vostres centres. Ens posem a la vostra disposició per les vostres consultes i acompanyament en la seva realització. Us podeu adreçar a federació@mrp.cat o a info@educacio360.cat.