Discovery 1: un model d’aprenentatge que aposta pels itineraris personalitzats que connecten el dins i fora escola

10 Gener 2020

Discovery1_personalització_aprenentatge
Discovery1_personalització_aprenentatge
  • El projecte permet als alumnes dibuixar els seus propis itineraris d’aprenentatge dins i fora de l’escola
  • El programa l’ha dissenyat, de forma col·lectiva la comunitat de Christchurch

El projecte Discovery 1 dona als estudiants llibertat per traçar els seus propis itineraris educatius i connectar experiències d’aprenentatge de diferents espais i temps educatius. El programa reconeix la diversitat de contextos i agents rellevants que aporten recursos i oportunitats d’aprenentatge.

Es tracta d’una iniciativa dissenyada, de forma col·lectiva, per famílies, mestres, alumnes (actuals i que ja han abandonat l’escola) i experts de la comunitat. Iniciat l’anu 2001, està dirigit a infants de 5 a 13 anys i actualment, hi participen 200 nens i nenes de Christchurch, Nova Zelanda.

Aprenentatge del descobriment

Discovery 1, construït entorn el que s’anomena aprenentatge del descobriment, converteix a tots els nens i nenes en responsables del seu propi aprenentatge. Els mestres els pregunten què és el que volen aprendre i quin suport necessiten per fer-ho i els ajuden a dissenyar els seus projectes i a planificar el seu temps, fent servir un gestor de calendari.

Els alumnes poden guanyar “permisos de confiança”, que els permeten tenir més autonomia per poder fer activitats fora de l’escola, en funció del seguiment i avaluació del seu procés d’aprenentatge. Es reconeix, doncs, la capacitat de decisió i control de l’alumnat, segons el seu compromís.

Un horari flexible, compatible amb la participació de les famílies

El dia a dia del Discovery 1 s’estructura al voltant d’activitats de llengua i matemàtiques obligatòries i de tallers opcionals , on les famílies participen activament. Aquests sessions no obligatòries, sovint, són dissenyades i dirigides per famílies i d’altres persones de la comunitat.

Cada dia, els estudiants també tenen temps per a l’autoaprenentatge, on segons els seus propis interessos, aprofiten recursos i experts segons les seves necessitats, més enllà dels context escolar.

L’evidència que funciona

Els alumnes del projecte Discovery 1 tenen un nivell de comprensió lectora, pensament crític i actitud més alts que la mitjana de Nova Zelanda.

La possibilitat que l’alumnat pugui construir el seu itinerari d’aprenentatge, a partir dels seus interessos, fa que aquest sigui més significatiu i rellevant i generi expectatives positives sobre la pròpia trajectòria personal i professional.

L’escola acull alumnes de tota la ciutat amb diferents realitats personals i familiars. Un 14% dels infants són maoris, un percentatge molt superior al que representa aquest tipus de població en el total de la ciutat. Actualment, l’escola té una demanda que supera les places que oferta, de forma que ha obert un nou centre fora del municipi.

Discovery 1 és una de les escoles que inclou la Innovation Unit en la seva publicació 10 escoles del segle XXI. L’informe fa un recull d’experiències educatives de centres d’arreu del món que incorporen noves metodologies i pràctiques per fer front als reptes del segle XXI.