Despleguem els plans estratègics d’educació 360

19 Desembre 2021

IV JORNADA DE MUNICIPIS DE LES COMARQUES GIRONINES D’EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET
Palafrugell, divendres 14 de gener del 2022
Centre Municipal d’Educació (carrer del Bruguerol, 12) – Retransmissió en streaming 

INSCRIU-T’HI

Comencem un nou any amb energia i il·lusió per retrobar-nos i compartir la feina feta pels municipis de les comarques gironines durant l’any 2021, i donar-nos un nou impuls per l’any que comencem.

Enguany convoquem als municipis gironins adherits i interessats amb l’Educació 360 a compartir aquesta jornada i conèixer com ha estat el procés d’elaboració dels Plans Estratègics municipals d’Educació a Temps Complet, fer el retorn dels resultats i valorar conjuntament quins són els objectius prioritaris que assenyalen els municipis de les nostres comarques.

Així mateix, plantejarem els reptes i perspectives per l’any 2022, que comptarà de nou amb el suport de la Diputació de Girona als ajuntaments pel desplegament de l’Educació 360 als municipis gironins.

També informarem de la constitució del Consell de l’Educació a Temps Complet de les comarques gironines, amb l’objectiu de fomentar la col·laboració entre els mateixos ajuntaments i amb la resta d’actors educatius. Esperem que sigui una jornada participativa i enriquidora per anar avançant en la construcció d’una educació més equitativa i comunitària al nostre territori.

10 h – 10:15 h Benvinguda i presentació:

  • Diputat d’Educació de la Diputació de Girona.
  • Director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona.
  • Xarxa Territorial d’Educació360 a les comarques gironines.

10:15 h – 11:45 h Línies estratègiques d’Educació360 als municipis gironins:

  • Recull i síntesi de les línies presentades pels diversos municipis.
  • Mostra d’experiències del procés d’elaboració per part dels ajuntaments de Bàscara, Llagostera, Olot i Vilablareix.
  • Valoració i perspectives comunes a partir de les aportacions realitzades.

11:45 h – 12 h Orientacions i accions a desenvolupar l’any 2022:

  • Línies de subvenció de la Diputació de Girona per l’exercici 2022.
  • Dinàmiques de suport i treball compartit entre els municipis de la xarxa.

12 h – 12:20 h Informacions i reptes del 2022.

12:30 h Cloenda

INSCRIU-T’HI